Osud z hvězd

12. duben 2010 | 15.14 |

Okolo roku 930 před našim letopočtem žila Sibyla Kumanna, známá jako královna ze Sáby, věhlasná svými rozsáhlými proroctvími národům, ale i svým velký sporem s králem Šalamounem. Již ona sama znala dokonale pohyby hvězd a uměla podle nich předvídat. Jedna z jejich knih se nazývá: "Velké proroctví Sibyly – Královny ze Sáby."

c3-8

Planety vykonávají svůj běh kolem Slunce v různém čase. Některé mají běh rychlí (Měsíc, Merkur), jiné pomalý (Neptun a Uran). Tím se stává, že některé planety se zdržují na jednom stupni zvěrokruhu několik hodin, jiné několik dní, nebo i týdnů. Nachází-li se na některém stupi zvěrokruhu planeta, nebo některý přesný aspekt, který stál na obloze v okamžiku našeho narození (například trigon, nebo kvadrát), nastává buď uvolnění dobrého vlivu (trigon), nebo zlého vlivu (kvadrát).

Je to pohyb nebeských těles, který dává člověku určitě fyzické i duchovní dispozice. Každý člověk má sice svobodnou vůli a však velmi často zotročenou. Míra tohoto zotročení se odpradávna řídí konstelací hvězd. Při sestavování podrobného horoskopu je velmi důležité znát nejen den, měsíc a rok narození, ale i hodinu a také místo. Pak lze sjistit přesnjou polohu zvěrokruhu, domy, aspekty a tranzity planet, jež jsou základním astrologickým měřítkem, nejen v den, ale i hodinu našeho zrození, čímž můžeme vyloučit řadu možností, které se týkají osob narozených v pozdějších hodinách.

Astrologickými pomůckami nám při tom jsou: nebeský globus, nebo mapa hvězdné oblohy, almilární sféra, příručka s efemeridními tabulkami, kružítko, trojúhelník a pravítko logaritmů.

unkp-13m

PLANETY JSOU V NEUSTÁLÉM POHYBU, proto se stává, že do jednoho stupně se dostane několik planet různého charakteru, které se navzájem často ruší, nebo zeslabují, jindy zesilují. A zvláště, je-li jejich pohyb pomalý, lze očekávat delší trvání vlivů. Stane se též, že jsou dny bez aspektů, a to pak značí pro nás významnou dobu. Několik nepříznivých aspektů pohromadě pak značí přímo dobu kritickou. V tuto dobu je nutné zvýšit osobní rozvahu a zvláště opatrnost. O vlastní úloze aspektů i o dalších vlivech bude hovořeno později. Nejprve bychom měli vědět, jak je rozhodujícím činitelem skutečnost, když se některá hvězda, Měsíc a nebo Slunce, přibližují ke hvězdě, v jejímž znamení jsme se narodil. Pak totiž můžeme přesně vědět, co nás bude v tomto období očekávat a také se můžeme vyvarovat všeho zlého.

Nesmíme však nikdy spoléhat jenom na původní blahodárné působení některé hvězdy, nesmíme především přestat vyvíjet aktivní činnost a úsilí, jež směřují ke splnění naší touhy a přání pro budoucnost. Začneme-li zahálet v domnění, že dobrý vliv stejně musí přijít, anebo, když dokonce přímo podlehneme špatnostem, zničíme dobrý a šťastný vliv planet na naší osobu i budoucnost úplně! Pak ovšem také není vůbec těžké nemoudře a bez rozmyslu říci "je to hloupost – nic se mi nevyplatilo" atp. jak leckdy od zájemců o horoskop a příznivců astrologie slýcháváme.

Musíme také dávat pozor na to, které hvězdy stojí určitého dne po pravé a levé straně naší hvězdy. Hvězda po pravé straně totiž vždy na nás přináší větší vliv, než ta která stojí po straně levé. Ale mnohdy hvězds, stojící na levé straně, ruší úplně působnost a účinky pravé hvězdy. Pak nám nastává několik dní bez zvláštních vlivů a my je v životě pociťujeme jako dny, kdy nás trápí nerozhodnost, nejistota, neklid a strach, zoufalství a beznaděj s tak častou otázkou "Co dělat?" TAto období jsou velice rozhodující pro naší další budoucnost. Tehdy záleží hodně na tom, která hvězda se k našemu souhvězdí začne přibližovat, neboť jedině tím poté můžeme určit, jaký bude výsledek našeho boje. Nejšťastnějšími jsou pak pro nás dny, kdy naše hvězda stojí mezi dvěma hvězdami, které mají dobrý vliv. V tu dobu, cokoliv započneme, zcela jistě budeme úspěšní a šťastní!

Dobrý horoskop nám radí a také nás upozorňuje.  Seznamuje nás s naším nitrem, nejenom povahou, ale i nadáním, schopnostmi, možnostmi, sklony a vášněmi. Chce nám pomáhat v lásce, manželství, v práci, ve společnosti.

ojoijkkopjiyt-zr

Hlavní silou veškerých dějů v atmosféře a na světě vůbec je slunce. Během roku projde Slunce zvěrokruhem. Poznání jeho podstaty a důležité úlohy v astrologii je základní podmínkou astrologických studií. Kolem celého nebeského prostoru je třeba si představit jakýsi velký kruh, který je rozdělen na dvanáct dílů, jako doba jednoho roku na 12 měsíců. Každý díl svírá s druhým úhel 30° a každý má také určitě vlastnosti, nebo-li odlišné charakterizující znaky. V každém z těchto 12 dílů zvěrokruhu je umístěno jedno samostatné nebeské znamení – souhvězdí. Každé z těchto souhvězdí je pod vlivem některé planety, ale planet existuje jen devět. Tím si vysvětlujeme, proč některá znamení ovládá stejná planeta. Do znamení každého dílu zvěrokruhu se Sluncew dostane vždy jen asi na dobu 1 měsíce. Uprostřed zvěrokruhu si pak představujeme Zemi, na níž žijeme a přijímáme paprsky se zářením z planet.

Vliv znamení působí samostatně jen tehdy, kdy se v něm nachází planeta. Znamení zvěrokruhu, v němž se slunce právě nachází, dává Slunci určité charakteristické vlastnosti a znaky a ty se potom pomocí sluneční energie přenášejí i na člověka. rotože každý člověk se narodil v jiný čas, mají planety také vždy jiné postavení a tvoří vůči sobě navzájem úhly, čili aapekty. Úlohou astrologa je zjistit v jakém seskupení byly planety v době našeho narození, neboť již tehdy jejich poloha určila náš způsob života a ve velké míře i náš budoucí osud. Devíti planetám vděčíme za to, co z nás udělaly a čím jsme dnes. Jejich vliv na nás je však mnohem mocnější, než si myslíme. Kromě vnějch fyzických znaků od nich totiž dosáváme i určité sklony, které ovlivňují naše schopnosti. Stejně tak, jako une ovlivňuje svou mocí člověka, má i zvěrokruh vliv na určité části lidského organismu. Ttopůsobení na určité čáti lidského těla, ukazuje především na to, která jí část je při určitém znamení mimořáně citlivá a náchylná k onemocnění, Když je slunceprávě ve středu souhvězdí, jsou účinky těcht vlivů také nejsilnější. Protože slunce je dárcem života, můžeme podle jeho roční cesty zvěrokruhem roztřídit i lidi podle jich typických charakteristických vlastnos do 12 skupin.

Tuto tísíciletou nauku Královny za Sáby, která přetrvala díky své neměnnosti a pravdivosti až do našich dní, můžeme dnes doplnit a zvláště zpřesnit vše na základě pozorování a zkušenosti. Každá planeta má číslo: Slunce 1, Mars 2, Neptun 3, Venuše 4, Uran 5, Merkur 6, Saturn 7, Měsíc 8, Jupiter 9,

Také úhly – aspekty, mají svá čísla: Konjunkce 10, sextily 20, kvadráty 30, triginy 40 a opozice 50.

Přitom konjukce jsou velmi silné aspekty, a to dobré i zlé.

Sextily jsou příznivé aspekty, kvadráty jsou nepříznivé aspekty, trigony jsou velmi příznivé aspekty a opozize jsou aspekty velmi kritické. Svou cestu začíná slunce ve znamení Skopce (Berana).

 • Skopec vládne od 21.3. do 20.4. a je znamením touhy být vždy v čele.
 • Býk vládne od 21.4 do 20.5. a je znamením síly a vytrvalosti.
 • Blíženci od 21.5. do 21.6. jako znamení přátelství a citu.
 • Rak vládne od 22.6. do 22.7.  jako znamení skrblictví a vrtošivosti.
 • Lev vládne od 23.7. do 23.8. a je znamením odvahy.
 • Panna vládne od 24.8. do 23.9. a je znamením dobroty, upřímnosti a pracovitosti.
 • Váhy vládnou od 24.9. do 23.10. a jsou znamením rovnováhy a kritického ducha se smyslem pro spravedlnost.
 • Štír vládne od 24.10. do 22.11. a je znamením síly v dobru i ve zlu.
 • Střelec vládne od 23.11. do 21.12. a je znamením pohybu a činnosti.
 • Kozoroh vládne od 22.12. do 20.1. a je znamením touhy vyniknout.
 • Vodnáš vládne od 21.1. do 20.2. a je znamením výbušnosti a revolučnosti myšlení.
 • Ryby vládnou od 21.2. do 20.3. a jsou znamením pohyblivosti a volnosti.
obrazek000091

Nebeská znamení – teda jednotlivá znamení – přísluší čtyřem životním živlům a podle toho se dál dělí na znamení:

 1. ohňová – Skopec, Lev a Střelec
 2. zemská – Býk, Panna a Kozoroh
 3. vzdušná – Blíženci, Váhy a Vodnář
 4. vodní – Rak, Štír a Ryby

Toto rozdělení je důležité zejména pro volbu povolání, jakož i povahových sympatií a nesympatií ve vztazích mezi lidmi.

Ve znamení

 • S k o p c e......................vládne   M a r s
 • B ý k a...........................vládne   V e n u š e
 • B l í ž e n c ů..................vládne   M e r k u r
 • R a k a...........................vládne   M ě s í c (LUNA)
 • L v a.............................vládne   S l u n c e
 • P a n n y........................vládne   M e r k u r
 • V a h.............................vládne   V e n u š e
 • Š t í r a...........................vládne   M a r s
 • S t ř e l c e......................vládne   J u p i t e r
 • K o z o r o h a.................vládne   S a t u r n
 • V o d n á ř e...................vládne   U r a n
 • R y b.............................vládne   N e p t u n

 Přitom:

 • Skopec ... ovládá hlavu, obličej a nervový systém na lidském těle
 • Býk ... krk a zátylek
 • Blíženci ... paže, ruce a plíce
 • Rak ... prsa a žaludek na lidském těle
 • Lev ... záda, srdce a mozek
 • Panna ... vnitřnosti dutiny břišní a trávicí ústrojí
 • Váhy ... páteř, ledviny a močový měchýř
 • Střelec ... boky a stehna
 • Štír ... pohlavní ústrojí a sodní část těla (hýždě)
 • Kozoroh ... kolena a kosti
 • Vonář ... holeně, kotníky a látky
 • Ryby ... ovládají chodidla nohou na lidském těle

S l u n c e

Je dárcem života, vysílačem enegie, půvocemvšeho, co je na Zemi. Je ukazatelem vývoje lidského, pozemského života a jeho podstaty. Symbolizuje jeho teplo, sílu i délku. Dopřává člověku poklid v jeho konání, ale často v něm probouzí závist, nespokojenost, marnotratnost a pýchu. Přináší někdy hlavu tak horkou, že z ní ty druhé mrazí. Je-li člověk zrozen v chudobě, stane se boháčem. Jestliže vyrostl v bohatství, daří se mu pak ještě lépe, ale spokojen vždy nebývá. Slunce je planeta mužská, horká, blahodárná. Ovládá všechna nádherná místa: domy vládců, divadla a paláce. Vládne též knižanům, králům a vyšším hodnostářům. Jeho barva je zlatožlutá až oranžová, jeho kovem je zlato. Z dnů mu je zasvědcená neděle, z nerostů heliotrop, chryzolit a karbunkl. Z rostlin se mu připisuje jmelí, oliva, pivoňka a vavřín. Ze zvířat ovládá lva, orla, sokola a labuť. Vládne nad člověkem nejmocněji od 24 do 40 let. A s životem to pak jde jako se Sluncem: někdy je slunečno, jindy zamračeno. V létech vlády Slunce lze očekávat více radostných událostí ve všech směrech, jako postup v zaměstnání, vyznamenání, či kariéry. Významnou úlohu v těchto létech hraje láska a přátelství.

1ki2wm8h1a475kem9i7i

M a r s

Symbolizuje sílu, bojechtivost, moc, budující a ničící energii. Je ukazovatelem touhy po životě, smyslnosti, podnikavosti, odvahy, vůle, činů a vítězství nad překážkami. Činí člověka statečným, ale i nebezpečně bojovným, obhroublým, prchlivým, hádavým, žárlivým, zlostným mstivým a panovačným. Je to planeta mužská, suchá, horká. Říká se mu rudá planeta. Jeho barva je červená, jeho kovy jsou železo a ocel. Z dnů mu je zasveceno úterý, z nerostů to jsou: diamant, rubín, magnetovec, ametyst a jaspis. Z rostlin se mu připisuje: česnek, cibule, tabák, hrách, kopřiva, hořčice, ředkev, trnka a pepř. Ze zvířat ovládá vlka, kohouta, koně, jestřába, jedovaté plazy a hmyz. Severnmí kraje Itálie a kraje vycházejících červánků jsou jeho země. Působí ponejvíce na místa, kde jsou zbraně, třaskaviny, oheň a krev, např. jatky, bojiště, pece, hutě, továrny a operační sály. Přízni Marsově se těší hrobníci, lupiči, lenoši, boxéři, lovci, střelci, rotmistři, řezníci a každý satirik. Mars vládne nad člověkem nejmocněji v době, kdy mu je 21 až 23 let. Přináší člověku četné starosti. Dá mladým lidem poprve v životě poznat milostné zklamání a to, že mnohá zábava se neúprosně změní v únavnou práci a že na světé jsou i svízele. Tyto roky bývají velmi kritické, uvolní se v nich nepříznivé vlivy. Je nutné být v nich velice opatrný. Nevolnost, nebo nehody či spory, budou častým zjevem. Tato doba přináší častěji rozchod s partnerem, nebo přítelem, či přítelkyní, též rozvod manželství. Zvýší se však pravděpodobně naše podnikavost a smyslnost.

V e n u š e

Je prazdrojem lásky a krásy. Vtiskuje do světa všechny vlasrnosti,  jimiž bytosti milují a  obdivují život i svět. Symbolizuje veselí, mlátí, radost a družnost. Pobouzí v člověku veškerou smyslnost a nehledí přitom vůbec na věk. Rozechvívá vetché údy starců stejně tak dobře, jako mlaší údy mužů a žen. Je jí jedno zda takového člověka poškodí na zdraví, či na majetku, ba i do žalaře ho může přivést. Je to planeta noční, vlhká, teplá a ženská. Ovládá všechny ženy a umělce. Barva Venuše je modrá a bílá, ale pokud jde o prádlo, libuje si někdy i v zelené. Její den je pátek, jejím kovem je měď. Arábie, Švícarsko, Itálie a Rakousko jsou její země. Z nerostů jí je připsán smaragd, safír, korál, beryl a karneol. Z rostlin je jí zasvědcena pomněnka, šeřík, květák, lilie, myrta, růže a jabloň. Ze zvířat ovládá býka, laň, holuba, vlašťovku, kočku, tresku a tuleně. Ovládá pole, zahrady, ložnice, koupelny, lázně, salony krásy a místa, věnovaná rozkoším. V jejich létech lze očekávat příznivé změny ve společenských záležitostech, zvláště v lásce. Období je též přiznivé pro majetkové a finanční záležitosti, které se upevní a zesílí. V rodině nastávají pod vládou této planety radostné změny a události, jako křtiny a sňatek. Venuše vládne nad člověkem v době od 17 do 20 let.

M e r k u r

Je zprostředkovatelem života a energie. Nemá vlatních sil, přijímá a zpracovává jen síly a vlivy cizí, jež vlévá do tvaru bytostí. Je nazýván poslem bohů, symbolizuje myšlení, rozum, pohyblivost a život. Činí člověka šlechetným, štědrým, nedůvěřivým, opatrným, šetrným a vypočítavým. Působí na mozek, paměť a obraznost. Je to planeta obojnatá, hermafroditní, suchá a chladná. Zabraňuje těžkým neštěstím. Je planetou obchodníků, řečníků, vynálezců, ale také podvodníků a zlodějů. jeho barva je duhová a žlutá, ale má i několik dalších barev. Jeho dnem je středa, kovem je rtuť. Řecko a Egypt jsou jeho země. Z rostlin jsou mu zasvědceny: petržel, anýz, fenykl, plicník, lékořice, mateřidouška, jablečník a kozlík. Z nerostů se mu připisuje smaragd, topas a sklo. Ze zvířat ovládá lišku, lasičku, opici, drozda, čápa, papouška, skřivana a zajíce. Vládne nad člověkem nejmocněji od 6 let věku a vládne tak dlouho, dokud dívka a mládenec nepozbudou své nevinnosti. Avšak počínaje 17 rokem vládne nad každým člověkem i bez ohledu na tuto ztrátu Venuše. Merkur se podílí na první dětské volbě povolání a prvních životních plánech. Ovládá nejvíce tržiště, hospodu, obchody, soudy, školy a redakce. V jeho letech jsou v očekávání příznivé změny v rodině, příbuzenstvu a k přátelům více, než kdykoliv předtím. Čekejte větší sklony k cestování, změně zaměstnání a návštěvám. Na pracovišti není vyloučen úspěch. Vaše finance se zlepší,, vyskytne se více možností k získání majetku.

S a t u r n

Symbolizuje plíživé zlo, hloubku myšlenek, touhu po samotě, rozvahu, sobectví, těžký zápas o chléb a uspokojuje člověka tím, že ho dohání k smrtelnému hříchu, ač mu pak skýtá výčitky. Pod jeho vlivem člověk zlému pokušení neodolá. Je to planeta zdlouhavá, suchá, chladná a závislá. Vládne všem starcům a lidem, kteří dovedou vykonávat obyčejná zaměstnání. Jeho barva je černá, jeho kovem je olovo. Švícarsko, Bavory a Sasko jsou jeho země. Z dní mu je zasvedcena sobota, z nerostů onyx - kámen vdov. Z rostlin se mu připisují kmín, bolehlav, mák, vrba, sosna a dub. Ze zvířat ovládá - kozla, osla, velblouda, želvu, ropuchu, netopíra a mravence. Ovládá stoky, hřbitovy, sklepy, zříceniny, jeskyně a vše, co je staré a ztrouchnivělé. Vládne nejmocněji od 50 do 60 let. Přináší člověku vzpomínky na mládí a bezstarostné užívání. Vzbuzuje v něm vztek na vše mladé a krásné. Přináší i úplné zatmění paměti. V jeho létech lze očekávat převážně kritické období, po stránce jak duševní, tak i hmotné, úmrtí v rodině, v příbuzenstvu, u přátel, bude častějším zjevem. Více smutku i stísněnosti. Pro rodinný život jsou roky Saturnovy vlády velmi těžké, ale dají se překonat.

my0071

J u p i t e r

Je principem plnosti bytí, souhrnem všech sil, jež směřují k dokonalému prožití a ke spojení s vyšší úrovní jsoucna. Symbolizuje zdraví, radost ze života, štěstí a spravedlnost. Je ukazovatelem moudrosti, bohatství a lásky k pravdě. Jeho barva je modrozelená a nachová, jeho den je čtvrtek, kovem je cín a slitiny ze zlata a stříbra. Nerosty: safír, beryl a hyacint. Rostliny: bazalka, fialka, fík, dub, buk, vinná réva, žito, ječmen, skořice, meruňka a topol. Ze zvířaat ovládá: jelena, slona, býka, ovci, páva, koroptev a delfína. Ovládá paláce, soudy a místa věnovaná náboženství. Dopřává člověku moci a slávy, ale dává mu také mnoho odpůrců. Vládne všem moudrým lidem, filozofům, kněžím a právníkům. Přináší nevěrnou ženu, ale i možnost sámbýt nevěrný. Je to planeta noční, vlhká, teplá a ženská. Nastupuje svou vládu na desetiletí 40 - 50 let. Španělsko, Uhry a Persie jsou jeho země. Léta pod Jupiterem přinášejí kariéru, postup a uznání, značné zlepšení v lásce, finančních a majetkových záležitostech, společenské události i výhru.

U r a n

Je principem revoluce, převratu, změny k novému. Symbolizuje vůli, výbušnou energii. Působí na vše náhlé a nečekané, ať již v síle tvůrčí, nebo ničící. Vládne v létech, které se vždy po 9étě údobí opakují. Nejmocněji však vládne od 6do 70 let Tehdy řináší náhlé a nečekané, jak  dobrém, tak ve zlém. Jde o púracovní potíže, úrazy a jiné nehody, celkový zdravotní stav nebývá uspokojivý. Jeho barvaje hnědá, kovem je hliník. Z nerostů k němu přistupují: ametyst a jantar. Ze zvířat se mu zasvěcují: kamzík, antilopa a exotické ptactvo. Z rostlin mu je pak zasvědcená alpská růže. Jeho místa jsou v přírodě vulkanická a větrná. Je patronem bouře a blesku.

N e p t u n

Je polaneta hmotných vášní a duchovních, tajemných a nadsmyslných vlivů. Symbolizuje vyšší duševní život, dává intuici, fantazii, zduchovnění, ale i lest, podvod, omyl a zradu. Přináší různá vodnatění těla i rozumu. Zabraňuje vstoupit ve stav manželský. Způsobuje předčasnou radost, pláč, hoře a utrpení i nenadálou smrt. Vládne nad člověkem od 70 let, dál až do konce života. Životní situace ve víceméně nepříjemných létech se častěji zhorší. Bolestné zkoušky, překážky, omezení svobody, závist a jiná tajná nepřátelství, jsou v létech Neptuna k očekávání. Též vážná nemoc, pobyt v nemocnici, v ústavním zařízení, operace. Jeho barva je zelená, kov je platina. Nerosty Neptunovými jsou: topas a pestré polodrahokamy. Nejvíce ovládá moře, podzemní prameny, hnijící látky, žumpy a ostrovy. Z rostlin se mu připisuje: koniklec, leknín, šafrán, šťovík, blín a houby. Ze zvířat: velryby, žralok, ještěrka, krokodýl, racek, albatros a ostatní mořská zvířena.

M ě s í c

Zvláště u žen bereme Lunu vždy v horoskopu za ukazatele zdraví zrozené. Je dobré dále vědět, že vládě měcíce podléhá dítě, které přišlo na svět a pokouší se růst. Narodilo-li se v první čtvrti, má možnost dorůst k potěše rodičů. Jest-li se narodilo při měsíčním úplňku v plné záři měsíčního svitu při nezastřeném okně, může být později náměsíčné. Bylo-li v den jeho narození zatmění Měsíce, musí se varovat v životě neštěstí s dopadem na jeho duševní zdraví a mysl.

Luna činí člověka zádumčivým. Takový člověk sice rád spí, ale sny mu nedají pokoje. Jindy zase spí klidně, ale ráno ho obvykle zastihne v úžasu, že v noci tak docela jistě nespal a prováděl cosi podivného. Pakliže skutečně v noci ze spánku z lože vstává, po pokoji se prochází, ven utíká, nebo jiné nesmysly bez svého vědomí provozuje, je tento člověk vskutku náměsíčník. Medicína označuje vědecky tento zjev u daných jedinců jakožto chorobné epileptické mrákotné stavy. Z toho hlediska nám však zde nepřísluší věci rozebírat.

Nás by spíše mělo zajímat, že každý, kdo je v životě ovlivněn Lunou touží po nevázaném dobrodružství nejrozmanitějšího druhu. Má proměnlivou a překypující obrazutvornoat, barvité a divoké sny, je posedlí velkou zvýdavostí a touhou po moři. Píše s úspěchem poezii a oddává se tajným vědám. Každou nepříjemnost v životě se snaží klidně zaspat.

Luna vládne všem lidem, kteří mají noční povolání, ale také stavitelům, fotografům, básníkům, rybářům, námořníkům a vdovám. K přátelům člověka ovlivněného Lunou, vždy patří ne-li básníci, tak lupiči a nepochybně pak každý mág - kouzelník. Člověkem tohoto typu bývá i každý chladnokrevný člověk - flegmaticus.

mnvbgjhgjz

Měsíc je planeta ženská, noční, blahodárná. Dopřává klidného života osamělému jedinci, kterého pevně drží pod svou vládou a jemuž je touha po samotě vrozenou vlastností. Jeho barva jí bílá a fialová. Kovem Měsíce je stříbro. Dánsko a Nizozemí jsou jeho země. Jeho dnem je pondělí. Z rostlin mu je zasvícen měsíček zahradní a kosatec a pokud jde o drahokamy, jsou to převážně perly. Mezi základní povahové vlastnosti těch, kdož jsou jakkoliv na své životní pouti víceméně ovlivněni Měsícem, patří ponejvíce zvýšená nervózita, náladovost, rozmarnost a přecitlivělost vůči všem vlivům, které rozněcují život citový po všech stránkách. Lichotivost, vrtošivost a dokonce i skrblictví s věrolomností (myšleno ovšemže s tím, že žádný člověk není a nemůže logicky být nositelem všech zde uvedených vlastností povahy najednou).

Člověk podléhající zvlášť silně vlivu Měsíce, bývá však vždy velmi nadaným pozorovatelem svého okolí a jeho stránek života, má sklon být až nemístně vztahovačný. Ačkoliv leckdy vypadá líně a jako bez zájmu, ve skutečnosti je vytrvalý, dobře pracuje, mívá zájem o hudbu, umění a starožitnosti. Miluje rodinu, staré památky a fotografie, prostě svůj domov víc, než kdokoliv jiný. Je schopen dále též překvapivě velkých činů, hlavně v umění. Na závadu v patřičném životním rozletu a tím i brzdou v úspeších, mu bývá především právě jeho púřílišná ostýchavost a nemístná skromnost, která jí vydatně doprovází.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře