Čáry máry z ruky

9. duben 2010 | 16.16 |

Každý z nás má v dlani rýhy.Každý je má jiné, jinak hluboké, jinam jdoucí. U každého je jiný nejen otisk prstů, ale i otisk dlaně.
Prvních znalostí využívá daktyloskopie.Druhé (už odpradávna)okultní šaráda zvaná chiromanie. Staré vykladačky používaly rýh a dvojsmyslných
(obvykle pozitivních)odpovědí k odírání klientů...Existovaly pokusy reabilitovat chiromantii, jako vědu...
noc_353716518_10

ČÁRY MÁRY Z RUKY

Zde Vám nennabízeno ani jedno, ani druhé,
berte to jako hru a neberto ho raději vážně.
Náš výklad vychází ze směsí prapůvodních
výkladů a výklad pseudovědy.
Pokud to zusíte formou hry ve větší společnosti lidí,
jsou zajmavé reakce majitele zkoumané dlaně.
Jejich odanost proti "tlaku osudu".
Berte to, co následuje, jako primitivní cvičení
v kolektivní psychologii.
Netrape se z chmurných předpovědí.
Neradujte se z drobných.
Hrajte si! Bavte se! Zkraťte si volnou chvíli!
obrazek000012

Obrázek 1.                                                                         Obrázek 2.

Rýhy hlavní                                        Oblasti ruky

1. Rýha životní1                                                                    1. Vrch Venušin
2. Hlavní rýha                                                                        2. Vrch Jupiterův
3. Rýha srdeční                                                                     3. Vrch Saturnův
4.Rýha osudu                                                                        4. Vrch slunce
5. Rýha srdeční                                                                     5. Vrch Merkurův
6. Rýha intuice                                                                      6. Vrch Martův
                                                                                            7. Vrch Měsíce
                                                                                            8. Prst Jupiterův
                                                                                            9. Prst Saturnův
                                                                                          10. Prst Slunce
                                                                                          11. Prst Merkurův
                                                                                          12. Stůl
                                                                                          13. Čtyřúhelník,
                                                                                                aneb plocha
                                                                                                mezi rýhou
                                                                                                srdeční a hlavní

Dodatek

 Všechny čáry se dělí na úsečky,
které odpovídají jednotlivým obdobím života.
Rýhy životní a hlavní se čtou
od okraje ruky na straně palce.
Rýha srdeční se čte od opačné strany dlaně.
Všechny kolmé rýhy
(např. rýha osudu, rýha sluneční a rýha intuice)
se čtou odzdola nahoru.

Rýha osudu, neboli Saturnova -

- je rýha, která začíná ole v dlani a táhne se středem ruky, více, či méně křivolakou cestou, aby skončila pod prostředním prstem (Saturnovým). Chybí prý i 137 lidí z tisíce a její délka bývá nestejná. Hlaví rýhu nepřesahuje v poměru 38:100 (tzv. že u více, než třetiny lidí doáhn sotva k hlavní rýze) Když hlavní rýhu přesáhne, jen v jedenácti případeh z sta dosáhne kořene Saturnova prstu. Událosi dehrávající se do třicátého roku života jsou vryty do spodní části čáry a knčí u hlaní rýhy. Na úseku mezi rýhou hlavní asrdeční je život do čtyřicítky a nad rýhou srdeční zbytek (14 až 75 let).
obrazek00002-e28093-kopie-2-e28093-kopie

Je-li rýhá osudu přímá a dlouhá ukazuje nadvládu podvědomí ve Vaší osobnosti. Půjdete svou cestou bez úrazu a bez úchylky. Povzbuďte však trochu svou vůli! Není nutné, aby před podvědomím kapitulovala zcela. Zkrátka řečeno: Vaše rýha značí osud beze změn, vytrvalost, stálost, trvalé vyhlídky, ustálenost povahy, rutinovost, strnulost zvyků. Je-li ruka tvrdá, kráčí člověk rázně bez vytáček vstříct svému osudu, dobrému, či špatnému. Je-li rýha naroubovaná na rýze životní
(obr.č.4)
znamená to: ctižádost, iniciativu, originalitu inteligence. Nespoléhejte na štěstí a cizí pomoc! Ke zdánému výsledku dospějete jen vlatním přičiněním.

obrazek00002-e28093-kopie

Vychází-li rýha osudu z vrchu Měsíce, ...
obrazek00002-e28093-kopie-2
... na příznivé rozmary. Na náhodu. Příroda Vám dala čich rozpoznat dobrou příležitost. Cestujte a potloukejte se mezi lidmi. Jste typ vůdčí. Optimista. V hoším případě jen protřelý chytrák.
Zastavuje-li se rýha osudu na rýze hlavní,
(obr. č. 6)
rozum je hlavním rádcem Vašeho života. Chybí Vám rovnováha mezi rozumem a cílem. Chraňte se proti těch rozhodnutí, učiněných po nekonečných vnitřních diskuzích. Spoléhejte se více na instinkt! Snáze Vás dovede ke štěstí.
obrazek00002-e28093-kopie-4
Vaše vřelé srdce příliš plane a vhání Vám do mozku iluze. V lásce ztrácíme hlavu a v lásce soudnost. Zastavte se na okamžik! Zkraťtě plamen svého ohně! Bude Vám lépe!
Je-li rýha osudu křivá, zmatená, složená s čárek různého směru,
(obr. č. 8 )
nevíte, co chcete. Vábí Vás jedna cesta, ale úspěch se nedostavuje, zvolíte si druhou, kterou opustíte pro třetí... Nepozbývejte odvahy! Patříte k těm, co se k cíli dostávají bolestně. Připraqvte se na velké rány! Nebuďte zbytečně popudliví!
obrazek00001
Až dosáhnete toho, po čem toužíte, budete se nudit a vzpomínat na šťastné časy tápání, pachtění a boje.
Končí-li rýha osudu pod prpostředním prstem, dožijete se vysokého věku.
Máte-li rýhu dobře vyrytou, zestárnete v blahém klidu. Rozděluje-li se ve vidlici, bude Váš život daleko šťastnější před srtí, než byl po narození. Všechny čáry vodorovné, nebo šikmé, přetínající rýhu osudu na jejím konci značí překážky. Nejsou to překážky vnější, ale chyby ve Vás - trpkost, úzkost, sebelítost. Končí-li rýha osudu pod prsteníčkem na vrcholu Slunce,
(obr. č. 10)
čekají Vás umělecké úspěchy. Je-li rýha osudu zmatená ve svém počátku,
(obr. č. 11)
měli jste (zřejmě) chmurné dětství. Zrodila-li se Vaše rýhá osudu na vrcholu Venušině,
(obr. č. 12)
blahopřejeme Vám, je to velmi vzácné znamení.
obrazek00001-2

Rýha životní -

- je rýha, která začíná na okraji ruky na straně palce a obepíná (ohraničuje) Venušin vrch.
(obr. č. 14)
Její délka bývá často spojována s délkou života. Toto tvrzení je však velmi sporné, než abychom se jím zabývali, proto budeme rýhu životní raději považovat za symbol Vašeho dynamismu a vůle. Obvyklá je jedna životní rýha, ale jsou-li dvě (a ke všemu dobře vyznačené) slibují bujný život a spoustu radostí.
Je-li životní rýha dobře vyznačená, dlouhá, čistá, hluboká, slabě do červena zbarvená, jste jako dobře nabitý akumulátor a překypujete energií. Váš životní kapitál je značný. Nešetříte sil v ničem a pro nic. Vydržíte dlouho takový běh života? Zřejmě ano, ale dejte pozor, aby se motor nepřehřál. Má-li rýha života stejnou délku, jako na předchozím obrázku, ale je příliš široká, nedbale načrtnutá, ne čistá a podobající se přetékající řece, Vaše chuť k životu je silná, ale v pomalém rytmu. Vsvůj cíl sledujete umíněně, ale bez ohně.
Má-li rýha života stejnou délku, jako na předchozím obrázku, ale je jemná, stvanačrtnutá a povrchní, máte zřejmě chatrné zdraví. O to víc jste však houževnatí. Pod zdánlivou nesmělostí je ukryta umíněnost a pevná vůle. Říká se o Vás, že Vám chybí vřelost, vyčítají Vám sobectví. Ve skutečnosti jen rozumně zpravujete svůj kapitál.
Příčným čarám na rýze životní se říká rýhy zármutku a zkoušek.
obrazek00001-2-e28093-kopie
Nebledněte! Osud Vás nechce zahrnout neštěstím. Ty čáry jen znamenají, že Vaše osobnost, Vaše originálnost a Vaše ambice jsou zřejmě v rozporu se zděděnou morálkou Vašich rodičů, prarodičů apod.
Je-li příčná čárka krátká (na obrázku č. 15 pod číslem 1) pak se rozpor upraví ve prospěch zděděné morálky.
Přetíná-li příčná čára rýhu sluneční (č.2) "rodinný duch" Vás bude deptat. Snad zvítězíte, ale s rodiči se pohněvete.
Dosahuje-li příčná čára k vrchoĺu Merkurovu (č. 3) srazil se Váš vkus s "rodinným duchem" tak mocně, že Vás vyhání z domu. Obvykle do ukvapeného sňatku.
Počíná-li příčná čára na vrcholu Venušině hvězdičkou (č. 4) neváháme označit důsledky Vaší bitvy s rodinnou tradicí za katastrofální.
Rýhy rozpínavosti na rýze životní
(obr. č. 16)
jsou drobné čárky z rýhy životní vystupující a táhnoucí se vzhůru. Bývají četné (5, nebo 6) a směřují k vrchům.
Směřují-li k Jupiterovi (č. 1) chcete vládu a moc.
Směřují-li k Saturnu (č. 2) jdete za kariérou.
Směřují-li k Slunci (č. 3) chcete slávu uměleckou.
Směřují-li k Merkuru (č. 4) jste intrikán obchodní.

obrazek00001-21

Rýhy rozpínavosti značí, že něco chcete. Ctižádost Vás bodá do mozku, již od samého rána. Pozor! Šetřte se! Možná, že dojdete svého cíle, ale v jakém stavu?!
Rýhy sklonku života
obrazek00001-3-e28093-kopie
jsou rýhy vybíhaící z rýhy životní v její spodní části a sestupující k základu ruky. Vede-li rýha sklonku na Venušin vrch (č. 1), svaly Vám ochabnou a Vaše pracovní horlivost přestane způsobem, jenž lze považovat za finanční krach.
Vede-li rýha sklonku k vrcholu Měsíce (č. 2) Vaše mysl se zatemní a silná neuróza způsobí chorobné rozrušení.
Končí-liživotní rýha vidlicí (č. 3) budete ve stáí nesnášenliví.
Tyto bolestné charakteistiky platí vak en pro člověka nesmiřitelného s logikou života. Budete-li se na stzáří dívat, jako na konec námah, trampot  zklamání a utrpení lásky, budete na sklonku života klidní, bezohledu na to, kde a jak Vaše životní rýha končí.
Rýha srdeční
...je rýha, které se počíná asi 3 cm hluboko (maximálně) pod kořenem malíčku a obvykle končí v údolí mezi vrchem Jupiterovým a vrchem Saturnu.
obrazek00001-4-e28093-kopie
Dlouhá srdeční rýha končící až na vrcholu Jupiterově značí (je-li navíc velká, hluboká a přímá): nadbytek sentimentality, sklon k neklidným, plachým, žárlivým cílům: velikou vnímavostí, nedůtklivost a věrnost. Vězte, že neexistuje nikde sesterská duše, schopná vytrhnouti Vás z vnitřní samoty. Přestaňte jí hledat! Usilovné pátrání jen zvyšuje Vaše utrpení. Pokud jste zklamáni skutečným životem, dovolujeme si Vás upozornit, že jiný neexistuje.
Krátká srdeční rýha, konící obvykle pod kořenem prostředního prstu značí:
obrazek00001-5-e28093-kopie
sobectví, tvrdost srdce, suchopárnost, pomstichtivost, nesmiřitelnost, neschopnost odpouštět a cituprostou smyslnost. Nelekejte se! Stejně tak dobře můžeme říct, že patříte k rozumným. Tedy: žádný falešný sentiment, žádné směšné výlevy citů, žádné cukrování při každé příležitosti, žádné patetické sliby věrnosti, jste střízliví, ale uvědomte si, že žijete mezi lidmi a ne mezi stroji. Přemýšlejte o tom, co říkáte! Vaše věcnost (je v horším případě cinismus) dovedou někdy hluboce zranit.
obrazek00001-e28093-kopie
Srdeční rýha řetízková značí nestálost v lásce a přátelství a značné srdeční zmatky. Přelétavý motýl, dalo by se říct. Vaše chování budí dojem, jako by jste rozdávali své srdce list po listu. City Vás míjejí tak rychle, že nemáte ani čas si je zapamatovat. Pláčete snad nad mrtvými láskami? Nikoliv! Jste vždy přichystáni k novým. Váše budousnost však nebude tak zvrhlá, za jakou jí považují Vaši pomlouvači. Proč? Protože potkáte partnera s krátkou, jasnou a hlubokou rýhou srdeční a dlouhou rýhou hlavní. Ten si Vás podmaní, budete ho zbožňovat.
Má-li rýha srdeční větévky na Jupiteru, znamená to přílišný idealismus v lásce.  Blíží-li se rýha srdeční k rýze hzlavní...obkresluje při tom křivku ...
JAká skoupá, nízká povaha! 'Malý, úzkoprsý duch zabraný do sobeckých výpočtů. Utečte od něho, nebo ho držte na uzdě.
Je-li srdeční rýha spojená s rýhou hlavní a životní, volají staří chyromanté: "Neštěstí". My jsme střízlivější a říkáme "Smůla". Neměli jste infart, netrpíte srdeční arytmií? Jste zdraví?
obrazek000013
RÝHA HLAVNÍ je rýha, která začíná na okraji ruky u palce a protíná dlaň (je-li dlouhá) až ke kolmici puštěné mezi prsteníčkem a malíčkem. Je svědectvím o intelektu.
Je-li ráha hlavní dlouhá, jasná a přímá,
(obr. č. 24)
máte: pevnou vůli, stálost, praktickou inteligenci, touhu po zisku, odvahu a duševní rovnováhu. Máte rozum. Jste metodičtí, rozvážní a odmítáte pustit z otěží vnitřní vládu nad sebou samým. Dejte si však pozor, abyste nelitovali, že jste prožil svůj život jen v teorii.
Je-li rýha hlavní krátká, má stejný směr a přímost jako na předchozím obrázku, pouze končí dříve, a to obvykle na kolmici spuštěné mezi prostředníčkem a prsteníčkem, charakterizuje povahu slabou,  neschopnou rozřešit nepředvídané těžkosti. Nebuďte tak líní! A nebojte se! Jste-li muž, vemte si ženu, která má hlavní rýhu dlouhou a nechte jí ať "nosí kalhoty."
Je-li hlavní rýha vidlicovitá, je Váš duch povolný a diplomatický. Chápete věci rychle a umíte si pomoci z rozpaků. Jste sebevědomí, ale umíte i lhát.
Jste schopní hájit pro i proti, ale chybí Vám rozhodnost, má-li dojít k činům. Dejte si pozor na dojem, jaký vzbudíte (až Vás lépe pozná) v partnerovi, jenž Vás miluje. Chce získat Vaší duši. Co si pomyslí, až najde jen masku?
Je-li hlavní rýha spletená, špatně vyznačená, řetízková a větévkovitá, jste nerozhodní, zmatení a mnohdy hloupě umínění bez schopnosti vytyčit si životní cíl.
obrazek00001-e28093-kopie-3
Nejste však ztraceni. Stačí, když si budete 2x denně opakovat: "Musím jednat bezespěchu, metodicky a neměnit bez vážných důvodů večer to, co jsem si ráno předsevzal."
Je-li hlavní rýha nakloněná k vrchu Měsíce, jste mystik s přemrštěnou obrazotvorností a láskou k nadpřirozenému. Nic si z toho nedělejte! Začněte psát román a když Vám to nepůjde, piště alespoň dopisy.
Stoupá-li (obloukem) - rýha hlavní k rýze srdeční,
(obr. č. 28)
jste nesmělí, neobratní, bázliví a nerozhodní a z toho také nervózní. Máte jedinou šanci. Je-li Váš soused hlupák, řekněte mu to. Pokud někoho milujete (vy víte koho), nenechávejte si to pro sebe. Uleví se Vám.
Je-li hlavní rýha oddělena od rýhy životní (běžně by měly být spojeny alespoň ve svých počátcích), řídí se majitel této anomálie obvykle heslem: "Nejprve dělej a pak mysli!" Doporučujeme vřele: Zkuste to někdy obráceně!
obrazek00001-e28093-kopie1
Je-li (naopak) hlavní rýha s životní totožná na příliš dlouhé dráze, jste nesmělí až k pláči. Máte takovou hrůzu z představy, že se ztrapníte, až neděláte nic. Lepší je opak. Udělejte raději ostudu, než aby jste ustrnuli v tajné pýše, ušlechtilé, ale neplodné.
Stopá-li hlavní rýha k Merkuru, jste (prý) na peníze.
Má-li hlavní rýha ostrůvek, jste (prý) na hlavu.
obrazek000014
RÝHA INTUICE nebo-li MERKUROVA vychází obvykle dole z prostředku dlaně, nebo životní čáry, dotýká se lehce vrchu Měsíce a táhne se šikmo na vrch Merkurův. Její optimální podoba je na obrázku vyznačena tučně pod číslem 1:
(obr. č. 33)
Je-li rýha intuice klasická a dobře vyrytá (čili č. 1), její nositel je intuitivní typ, schopný intelektuálně tvořit. Je to ovšem duch jednající bez rozvahy, který bez obtíží skoro hravě, nabývá znalostí všeho druhu. Není třeba mu nic dlouze vysvětlovat. Má jemný čich, obraznost, chytrost. Je iniciativní.
obrazek000021
Vychází-li rýha intuice z vrchu Měsíce(č. 2), je tvořivá schopnost rušená netvůrčím romantismem.
Vychází-li rýha intuice k vrchu Martovu (č. 3) ... Pozor! Tvořivost se vybíjí v násilnosti..
Vychází-li rýhá intuice z vrchu Venušina (č. 4), obrazotvornost je silně poznamenána sexem.
Má-li rýha intuice ostrůvky (č. 5), obrazutvornost chybí.
RÝHU SLUNEČNÍ považují staří chiramanté za rýhu úspěchu. Řada úspěšných lidí jí ve skutečnosta vůbec nemá. Sluneční rýhá začíná v různých částech dlaně, ale končí vždy na vrchu Slunce pod prsteníkem. Ti jejichž sluneční rýha začíná  na rýze života (č. 1) patří k drsným zápasníkům.
Rýha sluneční zrozená na vrchu Martově (č. 2), značí neuhasitelnou žízeň po slávě. Jde-li sluneční rýha z vrchu Měsíce (č. 3) budete mít štěstí. V čem? To necháme na Vás.
Sluneční rýha zrozená na Venuši (č. 4) signalizuje vášeň.
Začíná-li rýha sluneční na rýze hlavní (č. 5) budete mít úspěch až po třicítce.
Začíná-li na rýze srdeční (č. 6), počkáte si na úspěch až do pětačtyřiceti let. Bude to zato úspěch hluboký a stálý.
RÝHY PODRUŽNÉ jsou rýhy, které nejsou hlavní.
Kruh Venušin je rýha, která začíná mezi ukazováčkem a prostředníkem a končí mezi prsteníkem a malíčkem. Mít tento kruh znamená mít mnoho citu, mnoho temperamentu, mnoho vášně a přemrštěnou obraznost.
Rýhy manželství, rýha vilnosti a magický náramek jsou také podružné.
Rýhy manželství začínají v horní části "stolu” a končí obvykle na vrchu Merkurově. Tradice tvrdí, že tyto rýhy označují počet svazků (legitimních či nikoliv), které osoba uzavře.Dosahuje-li rýha manželství na rýhu sluneční (č. 1) je manželství krásné. Končí-li vidlicí: rozvod, vdovství.
Protíná-li rýha manželství rýhu srdeční (č. 2) nešťastná láska.
Zahýbá-li rýha manželství, přes rýhu Merkura k malíčku (č. 3), bude sňatek bohatý. Ale co z toho?
Rýha vilnosti (č. 4) je na vrchu Měsíce a má se skutečnou vilností společného. Upozorňuje spíše na dar jasnovidnosti. Má-li jí umělec, měl by to být úspěšný umělec.
Magickým náramkem (č. 5) rozumíme záhyby v zápěstí, které vzniknou, když ruku ohneme, mnohdy jsou patrné i na natažené ruce. Jsou-li tři a dobře vyryté, radujte se! Budete mít dlouhý život. Nesmíte však přecházet křižovatky na červenou, přecházet přes trať při spuštěných závorách, přecházet přes rozbouřené vody a ani přecházet chřipku.

DODATEK

Pro ty, kteří mají chuť sáhnout si na život a nevěří nám, nýbrž čarám
 1. Hvězda na Jupiteru: Šťastná láska
 2. Větvička z rýhy srdeční na ukazováčku: Pocty, bohatství.
 3. Rýhy v podobě žebříku na Saturnu: Povznesení, postup k jmění.
 4. Dva spojené trojúhelníky na prostředníku: Šťastná cesta do ciziny.
 5. Kříž na prvním článku prsteníku: Žena, která bude dědit po více manželích.
 6. Trojúhelník na Slunci: Rychlý postup v kariéře.
 7. Kruh na Slunci: Bohatství získané ve vysokém postavení.
 8. Rýha osudu na Jupiteru: Proslavenost.
 9. Rýha protekce: Úspěch.
 10. Rýha vedoucí z rýhy životní na vrch Slunce: Budete protěžován mocnými osobnostmi.
 11. Kruh na rýze srdeční: Budete mít velkou společenskou moc.
 12. Rýha hlavní na vrchu Merkurově: Obchodní úspěchy.
 13. Rýha Martova na Merkuru: Mocná ctižádost, jež se možná uskuteční.
 14. Rýha u kořene palce: Děditsví, ale po 40 letech.
 15. Krásný kříž na Venuši: Jedinečná láska.
 16. Trojúhelník na Martu: Stanete se generálem.
 17. Trojúhelník velmi bohatého sňatku.
 18. Čtverec na Martu: Odvaha.
 19. Kruh na Venuši: Úspěch v lásce.
 20. Rýha stoupající vzhůru: Očekávejte šťastné události.
 21. Vidlicovitá rýha na Měsíci: Duch hloubaví, schopný udělat štěstí vynálezem.
 22. Dědictví přicházející v mládí.
 23. Jmění nabyté s námahou.
 24. Rýha měsíční na magickém náramku: Šťastný konec života
obrazek00003
Vychází-li rýha intuice z vrchu Měsíce(č. 2), je tvořivá schopnost rušená netvůrčím romantismem.
... pokračování příště

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře