Osud z drahých kamenů

12. duben 2010 | 15.15 |

Drahokamy byly vždy pokládány za stejný kondenzát planetárního typu stejně tak jako lidé a zvířata. Jedno i druhé a še bez rozdílu dohromady přitom tvoří nepostižitelné sféry světové harmonie. Drahé kameny - zářící krystaly - často dražší, než celá království stály na samém vrcholu pyramidy hodnot starého světa.

kukiko21805381

Magické vlastnosti drahých kamenů odjakživa zaujímají významné místo v kultu mystických analogií. Svatozář tajemství i lidská chtivost pak umocnily jejich přitažlivost ta ten čas nejmíň tisíckrát. Calý, dávnými věky propracovaný systém astrálních vztahů nám usnadní pochopit následující přehledy po této úvodní předmluvě k námětu.

Vnořme se tedy do této okouzlující hry plné barev a odstínů, třpytu a nebývalé nádhery, jež vždy obklopovala život slavných a mocných tohoto světa a ostatním skýtala obdiv a potěchu pro oči alespoň v říši bájí a pohádek. Seznamme se se symbolickými významy alespoň některých zvláště zajímavých a magických kamenů tohoto druhu. Je s nimi totiž navíc spojeno spoustu romantických legend. To nejspíš proto, že každý kámen byl pokládán za léčivý a zázrtačný. Sliboval štěstí, zdraví a dlouhý život. Chránil před zlem a cizími kouzly a odstraňoval  překážky vlastního magického konání. Vždy se přitom jednalo o bohatství, moc a lásku. Přitom bylo rozšířeno mínění, že kameny, které byly ukradeny štěstí lidem nepřinesly a jejich účinek a vlastnosti byly spíše záporné. Ty, které byly poctivě koupeny za peníze údajně zas nabívají na zázračnosti až po mnoha letech nošení na těle člověka. Skutečnými talismany, hodnými očekávaného účinku v patřičném směru, bývaly tedy pouze a především drahokamy zděděné a darované. Přitom ženské kameny měly přinášet štěstí spíš mužům a mužské drahokamy naopak přinášely úspěchy a štěstí ženám. K prohloubení účinku spřízněnosti s drahokamem při navlékání šperku na prst (jestliže se jedná o prsten, nebo náramek) se člověku snaží jeho prostřednictvím do sebe vstřebat neviditelný éter a rozlít ho po svém těle, či soustředit tuto sílu do nemocného orgánu těla a pak ho prostřednictvím kamene jakoby vydechovat.

kukiko21805381

K zajištění ještě většího vlivu se pak na drahokamech vyrývaly symbolické obrazy a kresby, například na ametystu medvěd, na berylu žába, na chalcedonu jezdec s kopím, na safíru beran a podobně. Tyto magické gemy klenotníci dávných časů vsazovali dle přání majitelům do zlata, stříbra, železa mědi a různých slitin kovů. Karneol a beryl například musely být vsazeny do zlata, hyacint do stříbra. Kromě těchto talismanů se pokládalo za vhodné a šťastné nosit drahokamy i polodrahokamy, spojené s příslušným znakem zvěrokruhu a každému měsíci pak ještě navíc odpovídal tzv. vrchol aktivity jednotlivých drahých kamenů, kdy doba k jejich využití, jakožto talismanů se jevila odpradávna podle zkušenosti nejvhodnější.

Králem všech drahokamů je v první řadě diamant. Dle učení starých mystiků je zván kamenem Slunce, a jako takový je kamenem - dárcem ctnosti, statečnosti a přináší vítězství. Neslibuje však žádných úspěchů člověku, který ho získal za peníze a pokud se ocitne v ruou zločince, může proti němu dokonce popudit temné síly. Měo se za to, že tento vzkutku královskýdrahokam nemírné ceny, zahání hříšné myšleky, ale je naproti tomu bezmocným k přemáhání ďábelských svodů. Diamant s nazelenalým odstínem pak byl odedávna oblíben jak ocráce mateřství.

obrazek00010

Rubín, neboli červený spinel se vždy těšil velké obliběv zeích Východu. Nosil se jako ochrana před oslepujícím pouštním sluncem a též u nás v Evropě se věřilo že povzbuzuje činnost a rytmus srdce, posiluje krevní oběh a dává tělu sílu. Dětem´a lidem většího temperamentu se však nedoporučoval a byl jim dokonce zakázán, neboť svými účinky podporuje mocně sexuální touhy a erotický pud. Starci si dále jeho pomocíulevovali v bolestech kříže.

Safír proslul jako nejušlechtilejší z rahokamů. Je zván modrým mystickým kamenem Jupiterovým, kamenem mladých mnišek. Jako takový sliboval soustředěnost a čistotu duše v hodinách modlitby při spojení s Bohem. Upevňoval věrnost a čistotu ducha i těla, chránil před zradou a strachem, ochlazoval vášně. Avšak žena, která si chtěla podmanit, může kouzlem lásky, právě mu dávala napít z poháru načichlécho tajemnou mocí tohoto drahého kamene. Zvláštní tajemnou mocí byl pak nadán tzv. asterický safír, tedy safír star, s šesterou září. Jeho tři uprostřed se protínající stříbřité linie symbolizovaly prostarou ideu ternaru, lidové řečeno symbol tří křesťanských ctností - tedy víru, lásku a naději. Srovnáme-li předchozí rubín s kultovním významem diamantu, rubín byl na Východě ceněn výše než diamant. Měl totiž magickou moc obracet duše k vysokým cílům a mocným sliboval hrdinské činy a při nich vítězství. Prostým lidem sliboval pak lásku i štěstí a změnou barvy je varoval před nebezpečím. Průzračně červený rubín chránil před nižšími démony a zlovolným kouzlem. Posiloval srdce, zaháněl stesk, navracel sílu a veselost. Avšak člověka od přírody zlého dokázal proměnit ve skutečného zloducha.

Hyacint neboli ušlechtilý zirkon prý ztrácí svůj lesk vždy před bouří. Pomáhá od halucinací a melancholie. Nosili jej zaklínači na ochranu proti zlým duchům. Tento temně rudý kámen však proslil i jako talisman kurtizán. Užívaný v této funkcí pak zabraňoval nechtěnému početí u žen.

Alexandrit, který je odrůdou chryzoberylu, mění svou barvu podle osvětlení. Ztělesňoval dvojitost krevního oběhu u člověka. Reguluje tvorbu krve, krev též čistí a upevňuje cévy. Přímo starověkou tradici nemá, protože byl objeven teprve v polovině 19. století. Tato tzv. sympatická medicína byla a dodnes je neoddělitelným odvětvím magie a dodnes je neoddělitelným odvětvým magie a její lečebnou sílu je třeba přidružit k síle okultní.

Smaragd je zván Venušiným kamenem. Přináší veselí a radost. Okultisté ho překřtili na Isidin talisman (Isis je Venuše) Smaragt tak odpovídal za podvědomé touhy člověka. Jako minerál doposud však nedosáhl vrcholu své moci a jeho vývoj v tomto směru neustále pokračuje. Byl znám jako ochránce námořníků a matek, sloužil jako prostředek k prozření budoucích věštců a věštkyň a na krku ho pak nosívali všichni, kteří hůř viděli a též trpěli zapomnětlivostí. Pokud byl tento vskutku antidémonický drahokam vsazen do rýzího zlata, bezpečně dovedl chránit před nespavostí, milostnými kouzly a prý i každou nákazou. Byl proto i ordinován ve starověku dospívajícím chlapcům a dívkám, aby chránil jejich čistotu. Sám císař Nero používal čočku, vybroušenou z velikého smaragdového krystalu, jakožto monokl. Smaragd umožňoval dosáhnout vysokého věku. Rozptyloval hypochondrii, chorobnou představu o neexistujících nemocech u člověka, měnil sny ve sklutečnost a vyjevoval skryté myšlenky. Lidi narozené v září chránil před falešnými přáteli, ale nedokázal přemoci špatné vlastnosti svého majitele. Takto se mohl totiž úplně rozpadnout a ztratit docela svojí kouozelnou moc.

kukiko21805381-37

Zlatý topas byl ve starých dobách označován za kámen projasnění a používán v boji s posedlostí a šílenstvím. Byl též prostředkem proti nespavosti a uhranutí. Narozeným v měsíci listopadu přinášel lásku a věrnost, narozeným v květnu pak bujnou fantazii a bezdůvodný hněv. Byl to oblíbený talisman hediníků. Upevňoval narušený optimismus a zostřoval chuťové pocity.

Tyrkysu se všude připisovaly neobyčejné šťastné vlastnosti. Jako hlavním posláním bylo snižovat nepřátelství, krotit spory a uklidňovat nespravedlivý hněv. Dobrým lidem sliboval pokoj a dostatek v domě, pro lidi zlé  a nemorální se pak stával nesmiřitelný nepřítelem. Nošen na krku léčil žloutenku a zastavoval krvácení. Jeho vzácnost je, že sám prochází mládím, zralostí i stářím právě jako člověk. Jeho odstíny se mění od bělavého až po zelený. Když člověku hrozí nebezpečí - stárne i tyrkysový kámen před očima. Před nepohodou nakrátko ztrácí lesk a nosí-li ho člověk nevyléčitelně nemocný - tento drahokam umírá! Tmavá, kovově zbarvená odrůda hematitu, který po vyleštění dostává barvu holubí krve, proslula jako talisman černokněžníků. Bez prstenu s hematitem by se žádný zaklínač neodvážil vyvolávat mocné síly. Kreslily se jim magické kruhy tajné znaky. Lidem, kteří jsou "černému umění” vzdáleni, těmto žádnou ochranu neposkýtá, ale ani je nikterak neohrožuje. Jeho pomocí se léčily vředy a choroby močových cest, choroby venerické (pohlavní).

Akvamarín působí na svěžest a mladiství vzhled pleti. Přinášel přátelství a chránil čistotu duše i těla.

Zelenavě kropenatý amazonit navracel starcům rysy mládí, zpružňoval kůži a léčil nervovou vyčerpanost. Zvláštní aktivitu prý vyvíjel v sosedství nefritu.

Moc labradiritu je nám skryta, ale je známo,že zesiluje sympatie k viděním a mystickým zjevením. Nosit ho však je nebezečné. Vede k excentrickému jednání. Toho, kdo má při sobě labradirit, a zabývá se magií, může potkat v životě zvlášť tragické překvapení.

K talismanům pak odedávna patřily: sluneční kámen zvaný avanturint a měsíční kámen zvaný adular. Zlatavě lesklé krystaly toho prvního symbolizují radost, veselí, jasnost rozumu i ducha a chladný, matný svit druhého pak značí zase snivost, změkčilost a něžnost. Obměkčuje lidi příliš sebevědomé a neústupné. Je nebezpečný pouze pro uzavřené a náladové povahy, trpícím chorobným viděním. Pomáhá prý při epilepsii a jaterní kolice. Chaldejští mágové si adular vkládali pod jazyk, neboť jim dodával dostatečné schopnosti věštby. Za novoluní získává totiž zvláštní ledový třpyt a tehdy se k nám navrací veškerá jeho původní moc.

Vzácný, duhově zbarvený opál se odvažovali nosit bez zvláštního rizika jen ti, kteří se narodili v říjnu. Je to kámen klamných nadějí v němž nacházejí chorobné potěšení pouze melancholici a prázdní snílci, navíc se sebevražednými sklony. Od nejstarších doib se mělo za to, že láká k černé magii či vtahuje lidi přímo do ďábelských sítí. Pouze čisté umysly a silná víra mohli uchránit člověka před jeho nebezpečím. Budí zlobná podezření, rozsévá nesváry a obavami i strachem ze tmy zatemňuje rozum.

Za nešťastný klenot byla odjakživa pokládána i perla. Bylo dovoleno jí nosit jen v celé šňůře. Stejně tak, jako tyrkys, hyne vlivem výparů a pachu nemocného těla, i perla (pravá) - často chřadne v rukou těch, kdož rádi přebírají a hromadí drahokamy. A však změnou svého zbarvení může obdařit zdravím ženy, které v sobě chavají negativní vliv Měsíce. Perla je přímo protikladem měsíčního kamene adularu, který ztělesňuje kladné vlivy a účinky.

Stejně tak výběrový je ve svých astrologických vlivech jantar. Tento sluneční kámen přináší štěstí pouze tomu, kdo je narozen ve znamení Lva a dále ostatním, narozeným především ve znamení Býka, je právě naopak  - zcela nepřátelský. Jeho průzračně nazlátlé odrůdy, léčily odpradávna angínu, bolest hlavy, uši a oči. Při tavení omamuje a sesílá vidění.

kukiko21805381-36

Korály jsou dobrými pro každého. Kdysi se doporučovaly zejména nejrůznějším vykladačům. Korálové náhrdelníky se nosí zejména proti uštknutí, léčí rány a vředy, osvěžujípaměť a zbavují šlověka prý dokonce i nervového tiku.

Snadno leštitelný uhelný gagát je nazýván kamenem Veliké Matky. Je obdařen silou "dávného světa” a často se používá jak talisman, který ulehčuje dloučení a utišuje duševní bolest a utrpení. Odděluje princip mužskosti a ženství, odhaluje klam a umožňuje zapomenutí v lásce. Tím, že probouzí v žene nepřirozené choutky, stvá se nebezpečým pro těhotenství. Léčili jím nu a křeče.

Kouřově hnědý křemen, čili záhněd byl pokládán za kámen jasnovidců a narkomanů. Tím, že podněcoval fantazii a že zkresloval představu o reálném světě, znemožňoval předpovídání budoucnosti.

Černá odrůda křemene zvaná morion byla pokládána za talisman nekromantů, neboť usnaňuje spojení se záhrobím.

Ametyst se nazýva kamenem biskupů Římsko-katolické církve. Vyplývá to i z jeho latinského názvu. Odjakživa chránil před opilstvým, podporoval dobromyslnost, potlačoval nemravné myšlenky a skrytý pod poduškou sesílat lidem šťastné sny. Krasavice si jim vyhlazovaly vrásky a odstraňovaly pihy.

Za spolehlivé ochránce člověka dávných dob byly považovány i další odrůdy křemene. Kočičí oko, které chránilo před rozmary lásky, tygří oko chránící před úskoky konkurentů a sokolí oko chránící v boji s nepřítelem.

V milostné magii se pak široce používaly různé druhy chalcedonů, především světlý karneol. Přitahoval k žeńě srdce ctitelů, chránil i před záchvaty melancholie a potlačoval nebezpečné výbuchu hněvu.

Zelený jaspis s červenými skvrnami - heliotrop - byl talismanem vojáků a proto se nikdy nepoužíval k zázračnému uzdravování. Prsteny a náramky, osazené tímto kamenem, nosili pouze zaklínači.

Černá achát dával moc nad pekelnými silami a chránil před nebezpečím. Jeho vrstevnaté odrůdy obdařovaly muže milostnými kouzly a v nemoci zaháněly žízeň. Pruhované minerly tohoto druhu pak ulevovaly v nejrůznějších bolestech a zlepšovaly sluch.

Téměř univerzálními účinky vynikal sardonyx. Chránil před nápory lásky i nenávisti, před lží a nevěrou, zastavoval krvácení a napomáhal srůstání zlomenin. Těm, kteří se narodili pod srpnovým nebem, předpovídal šťastné manželství a dlouhý život.

Stejně tak široké pole měl jaspis. Kameny chladných odstínů odhalovaly věci skryté zrakům, tedy poodhalovaly sponu budoucnosti.

Černý jaspis stavěl krvácení a zjemňoval čich, temný chránil před jedy a nenávistí. Každý kámen byl tedy pokládán za léčebný a zázračný. Končí se kapitola o kouzlu drahokamů, z níž mnohé skryty neznámo kde v hlubinách zemských i mořských jako součást dosud neobjevených pokladů z dávných dob a jejich zázračné dědictví a odkaz našim dnům, většinou marně čekají na své znovuobjevení.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 2 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře