Osud podle tělesných znaků - HLAS A ŘEČ

15. duben 2010 | 00.02 |

Hlas a řeč

 • Silný hlas má člověk zmužilý a srdnatý.
 • Milý hlas svědčí o moudrosti a dobrotě člověka
 • Hlas slabě zvonící jeví bázeň a zženštilost.
 • Drsný hlas prozrazuje člověka chtivého, bujného a smilného.
 • Slabý hlas je znakem pochlebníka a člověka lstivého
 • Slabý a plačtivý hlas má člověk smutný, nedůvěřivý a hrabivý.
 • Roztřesený hlas značí bázlivce a člověka malomyslného.
 • Prudký hlas má člověk zlostný.
 • Pevná řeč svědčí o velkomyslnosti a rozumu.
 • Zdlouhavá řeč je znakem studu a bázlivosti.
 • Příliš rychlá řeč zase svědčí o hlouposti, lživosti a zlomyslnosti.
 • Těžká a namáhavá řeč zase ukazuje na člověka zlomyslného a hlupáka.
 • Ten, kdo mluví málo je obyčejně líný a mrzutý.
 • Kdo mluví i z části nosem, prozrazuje svojí škodolibost, závist, lež a zlomyslnost.

kukiko21805381-27

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře