Osud podle tělesných znaků - ČELO

14. duben 2010 | 21.13 |

Čelo

Na čele naléláme sedm základních čar. Čtyři jsou dlouhé, táhnoucí se od levého k pravému spánku a tři krátké - po jedné nad každou očnicí a poslední nad nosem, na úrovni obočí.

Nejvyšší dlouhá čára, první od hranice vlasů, je čára Saturnova. Ostatní pak následují - druhá je čára Jovišova, třetí (asi tak uprostřed čela) je čára Marsova a posledení dlouhá vodorovná čára se označuje jako Venušina. Čára nad pravým okem je čárou Slunce, nad levým okem se nachází čára Měsíce a konečně nad nosem jsou čáry Merkurovy.

kukiko21805381-311

Každá z těchto čar se dělí z prava do leva na šedesát stejných dílků. Z niž jeden díl znamená jeden rok v životě. Uprostřed čela, teda nad nosem je polovina, tudíž věk třiceti let.

Jsou-li čáry dlouhé, rovné, nezlomené, ani nepřerušené a neporušené žádnou bradavicí, nebo jiným znamením, dá se věštit, že tento člověk má jasnou budoucnost a může očekávat štěstí od osob a věcí, které jsou dále uvedeny.

Po šťastných čarách následují čáry nešťastné. Jsou krátké, křivé, zalomené, přerušované a od bradavic a jiných znamení porušené. Věští škodu a neštěstí od osob a věcí dále uvedených:

Saturn -

- má vliv na domácnost, obdělávání polností, stavbu domu, lov ryb, hornictví. Z osob pak - rodiče, staré a lakomé lidi, stavitele a rolníky.

Joviš, nebo jinak Jupiter -

- ovládá stav duchovní a soudcovský, čest a bohatství: z osob - duchovní, soudce, úředníky, právníky a bohaté lidi.

Marsovi -

- je dána moc nad válkou, hádkou a studiem medicíny, lékařstvím: osoby - důstojníci, vojáci, šermíři, lékaři a nad všemi, kteří pracují s ohněm, jako kováři, kuchaři a pekaři, ale i nad těmi, kteří prolévají krev, jako nad řezníky, katy a holiči.

Venuše -

- vládne hudbou, krásou, veselím a radostí: osoby jako jsou hudebníci, tanečníci, malíři, lékárníci, ale také mládenci a panny.

Slunci -

- je podřízená všechna dvornost, vysoká čest, nádhera a bohatství osoby - králové, knížata, hrabata, dvořané, ale i magistrát.

Luna, Měsíc -

- ovládá cesty po vodě i po suchu. lov, pohostinství, osoby - vyslance, lovce krčmáře, prostý lid, posly a ženy, ale i vdovy.

Merkur -

- ukazuje na filozofii, poezii, řečnictví, obchod a všemožné úřady: osoby - sekretáře, notáře a obchodníky.

K čarám lze uvést, že prohnuté čáry znamenají horkokrevnost, temperament a nestálou povahu.

Čáry rozvětvené, také znamenají  nestálý a proměnlivý život, dále pak takového člověka, který se často zabývá rzsáhlými plány které však zřídka kdy, nebo nikdy, neprovede.

Křivé čáry jsou znakem neštěstí.

Je-li křivá čára přerušena jinou silnou čarou a utvoří-li se takto kříž na čele, značí to nasílnou smrt. TAkový člověk bývá obyčejně pověšen, nebo jinak odpraven.

Zvláštní znamení na čele označují zvláštní a neobyčejné věci, které člověka v životě potkají. Tato znamení jsou jakási varování osudu, kterých by si každý měl všímat.

Množství znetvořených čar, nebo když některé chybí, je znakem bídného, namáhavého a strastiplného života.

Jsou-li čáry rovné, i kdyby jich bylo více, či méně, značí člověka upřímného, spravedlivého, mírumilovného a dovedného.

Co bylo zhora řečeno o rozdělení čar, má i časový vztah, kdy potká člověka souzené zlo, či dobro. Určují to právě ty jiné znaky na čele - bradavice, kruhy atd. Jsou-li totiž znatelné dole nad nosem, nebo nad očima - působí v mládí. Nalézají-li se uprostřed čela, zpozorujeme jejich vliv v květu nejlepších let života a čím více jsou k hranici vlasů, dočkáme se věcí příštích až ve stáří.

Někdy lze také pozorovat, že některé čáry, nebo znaky se časem mění a způzobují tak změnu v lidském životě. Hlavní linie zůstávají však nezměněny. Na čele se čáry zkracují, nebo prodlužují. Toto je znakem buď většího, nebo menšího zla či dobra, vlastnosti, nebo povahy věcí, které jsou předmětem věštby. Také je nutné přihlížet k nově se tvořícím a vzhůru stoupajicím čarám, které směřují k pravé ruce - ty znamenají dobro a štěstí. Nově tvořené čáry směřující dolu a táhnoucí se ve směru levé ruky, mají význam - zla a neštěstí.

obrazek000092

Nyní něco konkrétního k významu jednotlivých čar:

Čára Saturnova -

- je-li křívá, tento člověk je zlý, podvodník, ale v podstatě nešťastný. Kruh nebo polokruh v Saturnové čáře hrozí škodu na majetku, nebezpečnými pády a zmařením promoce. Protože takovýto člověk obyčejně dojde cti, tyto kruhy znamenají, že svojí hrabivostí způsobí lidem ve svém okolí více škody než užitku. Je-li tato čára rozvětvena a tento člověk často kloní hlavu - je zlý a náchylný ke všem nepravostem. Jde-li čára dolu a spojuje-li se s čarou jinou - prozrazuje to člověka nešťastného ve všem konání.

Čáru Jovišovu -

- rozvětvenou má člověk nestálé povahy. Stoupá-li a klesá-li tato čára nahoru a dolů, čímž napodobuje psané písmeno -m- pak hrozí nebezpečí ve vodě. Mnohem větší a hrozivější nebezpečí je však v tom, když podobně je utvářena i čára Saturnova. Je-li čára Jovišova utvářena tak, že je zlomena, přičemž jeden díl táhne se nahoru a druhý klesá dolů - věští to člověka falešného a podvovodníka.

Čára Marsova -

- je-li křivá, označuje člověka se silnými sklony k násilí, v nejlepším člověka zlostného a horkokrevného. Velký kříž v čáře Marsově větší smrtelné poranění nebo dokonce i násilnou smrt. Poloviční, nebo úplné kruhy v této čáře značí neštěstí v boji, také pád, nebezpečí ohně. Takovýto člověk, nechť se má na pozoru, aby jiného velmi vážně nezranil.

kukiko21805381-30

Čára Venušina -

- táhne-li se zpět k nosu a opět stoupá vzhhůru, nebo vůbec je nějak zakřivena, či špatně utvořena, značí člověka smyslného a nekalých mravů. Je-li na čáře Venušině poloviční kruh, nebo u poblíž ní - znamená velkou opojnou lásku. Celý kruh pak značí šťastný sňatek, dědictví, nebo jiné bohatství ze strany ženy.  Je-li čára Venušina rozvětvená, ukazuje to možnou pohlavní slabost, či problémy v tomto životě.

Čára Slunce -

- nalézá -li se na čele již v mládí, označuje člověka, který bude oblíben u vznešených lidí a dojde vysoké cti a bude zastávat vysoký úřad. Jamka ve Sluneční čáře hrozí škodou a možnou slabostí zraku, kterému z očí je blíže přikloněná.

Čára Měsíce -

- pokud se v ní nachází kruh nebo polokruh, věští dědictví po dámě a nebo také po obyčejném člověku. Jamka, nebo skvrna v Měsíční čáře upozorňuje na možné neštěstí na cestách a nebo ve vodě.

Čáry Merkurovy -

- nalézají-li se nad nosem, označují člověka s řečnickým darem, hovorového a tím milejšího čím více těchto rovných čar se na čele nachází. Pokud však jsou Merkurovy čáry zkřiveny nebo jinak deformovány - vede takovýto člověk strastiplný život, který je plný mrzutosti, hádek, svárů, smilstva a podvodů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře