Osud podle tělesných znaků - BRADAVICE A JINÉ ZNAK

15. duben 2010 | 13.26 |

Bradavice a jiná znamení

Bradavice, které se nalézají v obličeji, mají zpravidla svůj vztah ke konkrétní části těla. Například bradavice, nebo skvrna na čele, má být znamením, že i na prsou je podobný znamení; bradavice, nebo skvrnba na nose, nebo kolem úst má druha v okolí, nebo přímo na ohambí; bradavice na tvářích, buď na levé, nebo na pravé, ukazuje na bradavici na těle, buď na levé, nebo pravé straně; bradavice, nebo znamení pod ústy, nebo na  bradě, svedčí o takovém znamení na ohambí, či zadnici; bradavice na rukách mají své protějšky na lítkách, či nohách. Tyto znaky však nejsou pravidlem, které platí pro každého.

kukiko21805381-23

Větší pravděpodobnost, než v předchozím případě, je v tom, že bradavice mají svůj význam zaměřený k částem těla, na kterých se nalézají. Lze říci, že ti kdož mají v obličeji, nebo po těle abnormálně mnoho bradavic, nebo jiných znamení, jsou velice ohrožováni nemocemi, nebo jinými nepříjemnými životními událostmi. Při tom za vyloženě nešťastné bradavice se považují pouze ty, které se nalézají na levé straně těla.

Dále poznamenejme, že je určitý vztah i mezi novým růstem bradavic, či objevení se nových znamení - a tím větší ohrožení nemocí, či jiným neštěstím. Tato souvztažnost platí i v obráceném slova smyslu, tudíž, čím menší výskyt, tím menší ohrožení.

Musíme odlišovat znamení na těle, která vznikla na těle působením nepřirozeného podnětu - úrazem, pooperační deformací, atd. Tato znamení nemají pražádného významu a jsou bez vlivu na věštbu osudu člověka. Proto mají význam jen přirozená, vývojově vzniklá znamení.

Nyní k samotným osudovým znakům:

Bradavice, nebo skvrna na čele v čáře Saturnově a sice na pravé straně znamená někdy dědictví a štěstí v movitostech, někdy také vězení, z něhož však záhy bude dotyčný vysvobozen. Na druhé straně však hrozí mnohým a velkým neštěstím i věčným vězením, někdy také násilnou smrtí. Bradavice uprostřed této čáry věští štěstí v rolnictví a dostatek všeho k životu.

Bradavice v čáře Jovišově, zvláště na pravé straně, značí sice čest a bohatství, ale také neštěstí ze strany výše postavených lidí, nebo ztrátu v procesu. Na levé straně věští, že ten člověk touží po získání majetku nečestným způsobem. Bradavice uprostřed této čáry slibuje štěstí a jmění.

Bradavice v čáře Marsově na pravé straně svědčí o štěstí v boji, nebo od příbuzenstva; na levé straně o zlomyslném člověku, nebo vrahu, poranění a horečnatých nemocech; uprostře značí štěstí v boji a jiných dobrých věcech.

kukiko21805381-22

V čáře Venušině, bradavice na pravé straně věští štěstí v manželství; na levé straně neštěstí a překážky ve sňatku; uprostřed této linie značí dlouhý život a dědictví po ženách, nebo po blízkých příbuzných.

Bradavice v čáře Sluneční a sice na pravé straně znamenají přízeň velkých pánů; na levé straně hrozí škodou, ztrátou postavení a cti; uprostřed je znamením štěstí, cti a majetku.

Bradavice v Měsíční čáře věští štěstí ve sňatku, ale také štěstí u prostých lidí a na cestách, je-li na pravé straně; na levé straně pravý opak, ale i hanbu z manželské nevěry; uprostřed, štěstí na daleké cestě, jakož i obchodě.

Bradavice v čáře Merkurově, na pravé straně je znakem štěstí v obchodu, zvláště na cestách nebo v cizině; na levé straně značí opak; uprostřed, prozrazuje člověka, který pílí a rozumem domůže se velikého jmění.

Znamení, nebo bradavice, mezi čarou Saturnovou a Jovišovou na pravé straně, znamenají náchylnost k rozkoším; na levé straně, pak je znakem neštěstí v každém podniku a obchodu.

Bradavice mezi čarou Jovišovou a Marsovou na pravé straně věští dědictví, nebo jiné bohatství ve stáří; ne levé straně varuje před zlým sňatkem, hádkou a poraněním.

Bradavice mezi čarou Marsovou a Venušinou na pravé straně značí štěstí u vznešených lidí vojenského stavu, také štěstí u žen; na levé straně opak.

kukiko21805381-21

Bradavice mezi čarou Venušinou a Sluneční, prozrazuje dlouhý věk, přízenň velkých pánů, štěstí a bohatství a to, je-li bradavice na pravé straně; je-li na levé straně, značí opak a možného zločince.

Bradavice mezi čarou Venušinou a Měsíční, na pravě straně je znakem štěstí žen v manželství; na pravé straně je to naopak.

Bradavice, nebo znamení nalézající se na obočí, nebo blíko něj v oblasti pravého oka, znamená šťastné manželství; v oblasti levého oka ukazuje na hříšného člověka vedoucího nezřízený život a plného vad a nepravostí.

Je-li bradavice pod obočím pravého oka směrem k nosu, znamená to štěstí a bohatství, nabyté prací a zručnosti smožností dvou bohatých sňatků; směrem ke spánku znamená též bohatý a šťastný sňatek, ale i štěstí v podnikání a obchodě; uprostřed obočí znamená ovšem také z počátku ovšem šťastný sňatek, ale později nespokojenost a neštěstí.

Bradavice nad levým okem směrem k nosu, ukazuje na možnost otravy, nebo nepřirozené smrti; směrem ke spánku znamená, že muž je lehkomyslný, poberta se sklonem k násilnostem a má předpoklad takto také sejít ze života; žena s podobným znamením je vekmi často nevěrnou milovnicí, nedočká se požehnaného věku a  dožije v bídě; bradavice uprostřed hrozí člověku zármutkem a špatným koncem.

Bradavice, nebo znamení na pravém uchu a to v horní části ať uvnitř, nebo z venší, značí mnoho štěstí ve všem konání; uprostřed ucha značí násilníka, neboo jinak zlého člověka; na dolní části označuje chlípné a jednomyslné lidi, kteří se musí střežit ohně.

Bradavice na levém uchu nahoře hrozí důsledky na životě z působení násilí; bradavice uprostřed ucha značí, možnost spáchat násilí na druhé osobě a odsouzení po právu; na dolní části ucha pak varuje před hříchy a sváry, ale před odsouzením po právu za své činy.

Kdo má bradavici na pravé tváři nahoře u oka, najde poklad, nebo získá plno penez různými obchody. Bradavice na levé tváři u oka označuje lakomce, ale také násilníka. Žena s tímto znamením je nevěstkou a má časté zdravotní potíže.

kukiko21805381-20

Bradavice uprostřed pravé tváře směrem k nosu znamená štěstí ve všem, zvláště v obchodě, dále majetek a bohatství; uprostřed levé tváře ukazuje na časté nemoci, takový člověk je smilný a často bezdětný.

Bradavice na hořejší části skráně vpravo, slibuje štěstí ve všem a dlouhý věk; na hořejší části vpravo hrozí nešťastným sňatkem, bídou a zármutkem.

Bradavice pod skrání v pravo značí zisk; pod skrání v levo značí zármutek a neštěstí a velké nebezpečí ve vodě.

Bradavice nahoře na nose jsou znakem lidí zpustlých, opilců a hazardních hráčů.

Bradavice v pravo na nose slibuje dědictví, nebo jiné štěstí ze strany manžela, nebo manželky; je-li bradavice dole na nose na pravé straně, označuje člověka lehkomyslného a labužnického.

Má-li muž, nebo žena bradavici, nebo jiné znamení v levo na nose jsou oddáni hanebným hříchům.

Bradavici v pravo na ústech má člověk rozumný, kterého může čekat šťastný sňatek a dědictví; na levé straně znamená sice totéž, ale spojeno s velikými mrzutostmi.

Bradavice nahoře na bradě v pravo věští štěstí ve všem, zvláště ve sňatku; uprostřed brady vpravo, bohatství; dole vpravo, štěstí na cestách a přízeň velkých pánů.

Bradavice na levé části brady nahoře, označuje člověka zlomyslného, zrádce a násilníka, žena s tímto znamením je náchylná ke smilství a nevěře; uprostřed brady vlevo, značí nepřátelství v příbuzenstvu, dole v levo ukazuje na nešťastný sňatek, ztrátu majetku, hádky a nepřátelství.

Bradavice a znamení nahoře na krku a to na pravé straně, varují před pádem z výšky; ženě věští brzké a časté těhotenství; nahoře na krku v levo je znamením nebezpečných dýchacích potíží. Uprostřed krku zvláště na levé straně, nebo vzadu je výstražným znamením, před zlými činy a o to krutějšími důsledky. To samé platí o bradavicích dole na krku, zvláště nalevo

kukiko21805381-19

Kdo bradavici, nebo jiné znamení má na rameni, čeká jej šťastný, bohatý sňatek; naopak ten, kdo znamení má na pleci, bude mnoho pronásledován a hrozí mu vězení.

Bradavice na rukou u ženy značí, že přivede na svět mnoho dětí; u muže, že zaopatří mnoho dětí.

Na prsou znamenají bídu a prsní nemoci; na břiše jsou znakem jedlíka vybíravého a často nemocného.

Bradavice na hanbě věští muži syny, ženě dcery.

Na stehnách jsou znakem bohatství, na kolenou bohatých sňatků a mnoha dětí.

Na nohách znamenají plodnost, ale na patách muže znamenají, že jsou pod pantoflem ženy, na patách ženy, že musí být poslušná svého muže.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Osud podle tělesných znaků - BRADAVICE A JINÉ ZNAK adéla 16. 05. 2012 - 14:33