Sestavování horoskopu

24. duben 2010 | 15.59 |

Souhrn zásad orientačního a laitského postupu sestavování horoskopu

Jako názornější příklad pro praxi předpokládejmenarození děvčete 3.7.1929 mezi 12. až 2. hodinou noční. Jak budeme postupovat, abychom nabyli jistoty o jeho charakteru a osudu?

krajiny_525123778_36

Postup je následující:

  1. Určení znamení zvěrokruhu, v němž stojí v době narození Slunce.
  2. Určení planety, která tomuto znamení vládne, tj. vládce horoskopu.
  3. Určení domu (pole), v němž se v době narození nacházel Měsíc.
  4. Určení domu, vněmž se nachází Slunce
  5. Konečně sestavení výsledků, které z těchto činitelů vyplývají.

Jde-li o dítě narozené v noci z 2. na 3.7.1929, víme, že toto datum každoročně náleží vstupem Slunce do znamení Raka. Toto dítě proto bude patřit do skupiny lidí, narozených v tomto znamení. Určíme planetu, která znamení Raka vládne. Podle tabulky planetáře je jí Měsíc. Jde tedy o dítě měsíční, které bude v životě podléhat vlivu i přirozenosti Měsíce.

Z tabulky kapitoli o astrologii si najdeme dům (pole), v němž v době tohoto narození stálo Slunce. Vidíme dle něho, že v době mezi 12 a 2. hodinou noční se Slunce nacházelo ve 3. domě, který je charakterizován, jako dům sourozenců. Předpověď, obsažená v charakteristice tohoto pole podle státí minulých tohoto tématu, bude i zde jedním ze směrodatných činitelů, které budou mít vliv pro budoucí vývoj tohoto dítěte.

Dále určíme znamení v němž se nacházel Měsíc, tím spíše, že jde o děvče a právě u žen je v době narození stav Měsíce zvlášť důležity, neboť ony se podobojí zevnějškem více typu, který udává Měsíc svým znamením, než tomu, který naopak udává Slunce. Zde mají přijít na pomoc a ke slovu tzv. efemeridní, astrologické tabulky, na jejiž vydání se v dnešní době ještě podle podle vydavateství bude dlouho čekat. Vlastní je nejspíš jen velmio mizivý počet profesionálních astrologů. V měsíční tabulce si najdeme v tom případně poloho Měsíce pro 1.července 1929 a 12. až 2 hodinou noční, což se rovná 26 stupňům souhvězdí Berana (Skopec). Nyní musíme připočíst za každý den 13 stupňů, a to až do žádaného data narození.

Stav Měsíce dne 1. 7. 1929 je roven 26 stupňům Berana, jeden den je asi 13 stupňů, 2. července rovná se devíti stupňům znamení Býka a půl dne se rovná asi sedmi stupňům, 3. červenec, je dle toho pak roven 16 stupňů souhvězdí Býka. Tím jsme tedy zjistili, že Měsíc u daného data narození stál přibližně v 16. stupni souhvězdí Býka, a proto děvče, v tuto dobu narozené, bude mít kromě typických vlastností Raka i jeho dosti silné znaky.

(Konkrétně žena praktická, hospodárná, šetrná se smyslem pro rodunu a domácnost, málomluvná, ale rozhodná a velmi pilná a pracovitá)

j7m860tupk4

Rozbor horoskopů císaře Napoleona jakožto důkaz pravdivosti astrologických studií.

Následně ještě příklad horoskopu známé historické osobnosti, který nám jasně ukáže, co všechno lze poznat ze stavu Slunce ve znameních zvěrokruhům, z jeho vztahu k Měsíci, z jeho polohy v jednotlivých polích horoskopu. Zvolme si nyní pro zajímavost postup poněkud opačný:

Ponechme stranou přesnost samotné data, ovšem s tím, že víme, že císař Napoleon Bonaparte byl narozen ve znamení Lva, a tudíž se pro účely naší následující dedukce pokusme prozatím pouze předpokládat, že právě jeho přesné datum i hodina nám nejsou jakoby známy.  Známými údaji pro nás jsou: Slunce ve znamení Lva, přičemž zde ještě víme, že stálo v době císařova narození údajně ve 22. stupni a v 10. poli (domě). Nyní přemýšlejme: Kdy se asi musela tato osoba narodit? Jak již víme, jedná se o znamení Lva, kde je vládce horoskopu samo slunce, a to se pohybuje za jeden den asi o stupeň dále. Protože jeden stupeň se rovná vlastně jednomu kalendářnímu dni, víme podle z údajných stupňů výše, že tehdy slunce započalo svojí dráhu ve znamení Lva, a to přesně dne 22.7. a nyní se nachází na 22. stupni, což vše ukazuje na to, že se majitel tohoto horoskopu musel narodit v polovině srpna.

Nyní se pokusme dále zjistit, kterou hodinu se člověk narodil? Protože jde o znamení Lva, kde vládne Slunce, a od počátku bylo známo, že Slunce stálo v 10. poli, najdeme si v tabulce nebeských domů příslušné rozmezí hodin, které jsou přiřazeny 10. domu v horoskopu a uvidíme, že šlo o dobu mezi 10. až 12. hodinou polodenní.

Už jsme tedy výše uvedeným postupem zjistili, že se osoba narodila v polovině srpna v uvedeném časovém rozmezí. Chceme-li však být ještě přesnější, můžeme dokonce říci, že to bylo těsně kolem 10. hodiny, neboť Slunce stálo docela blízko 11. domu! A protože Měsíc stál v té době na konci souhvězdí Kozoroha, je nutno přihlížet v tomto případě ještě i k následujícímu znamení, jímž je ve Zvěrokruhu Vodnář.

jhgz

Následující postup pak zde dál stanoví proto pořadí níže uvedené:

  1. Co usoudíme ze stavu Slunce ve znamení Zvěrokruhu za předpokladu, že se majitel horoskopu narodil ve znamení Lva? V první řadě ten hlavní a základní fakt, že tento člověk bude mít se vší pravděpodobností úctyhodný zevnějšek, vrozenou autoritu a určí si veliké cíle, přičemž jeho osobnost se bude vyznačovat především širokýám rozhledem a velkorysostí.
  2. A co dál můžeme poznat ve vztahu Slunce k Měsíci? Zde musíme pak znát charakteristiku příslušného souhvězdí, na jejiž rozhraní v době narození dotyčného Měsíc stál, nebo jimiž se v tu dobu promítal, tedy, nitno znát charakteristiky a vlivy souhvězdí Vodnáře a Kozoroha. Zjistíme, že znamení Kozoroha dává svým zrozencům úžasně ctižádostivé povahy, které se ničeho nezaleknou a umějí v životě překlenout mnoho trpkostí a překážek, dovedou dosáhnout úspěchů za cenu nesmírných obtíží a obětí. Z vlivu souhvězdí Vodnáře, které tvořilo příslušnou hranici pro určení dalšího význačného odpovídajícího vlivu na charakteristiku i osud narozeného. pak poznáme a bezpečně určit, že tato osoba se bude navíc snažit usilovně o prosazování sociálních změn, čili reforem (novátorství a pokrokovost).
  3. A nakonec ve stavu Slunce v domech zjistíme, že tato osoba se dočká velkých poct, že se vypracuje vysoko nad prostředí v němž se narodila a že je předurčena rozkazovat mnoha lidem Když si pak navíc přitom uvědomíme, že znamené Lva již samo o sobě jako takové dává do vínku vladařské povahy a že Slunce v 10. domě, dle hodin narození dotyčného přináší člověku velikou moc, nebudeme se snad ani příliš divit tomu, že horoskop, který jsme za tímto účelem právě rozebrsli, je horoskopem císaře a vojevůdce Napoleona Bonaparta, o kterém vše toto základní a nepopíratelné je nám již dlouhá léta z učebnic známo.

jhftzrzr

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře