"A"

28. duben 2010 | 00.01 |
› 

 • Abatyši viděti - něco se podaří, změna v domě 9/14; s ní milostně obcovati - svou dobročinnost bereš na lehkou váhu 19/69
 • Abecedu psanou, nebo tištěnou viděti - podaří se Ti, co začneš v nejbližších 3 dnech
 • Abecedu slyšeti odříkávati - podniknuté již dílo dospěje ke zdárnému konci
 • Abela zabitého viděti - vražda milé osoby
 • Abrahámoviny slaviti - naděje na povýšení, či řád 3/13/23
 • Abštajg navštěvovati - pozor na sousedy ze strany pomluv 16/33
 • Adama viděti; s ním rozmlouvati - bída
 • Adama s Evou viděti - otcovství, nebo mateřství
 • Adamovo jablko jísti - neduh tělesný 26/30/41
 • Adoptovati syna - starost
 • Adoptovati dceru - ztráta majetku
 • Adventní písně slyšeti - spokojenost; zpívati - radost
 • Advokáta viděti - soud, spor; s ním mluviti - mrzutá rozepře, těžká starost
 • Advokátní kancelář - škoda na majetku
 • Aeroplán viděti - novina; v něm letěti - nebezpečí
 • Afriku na mapě viděti - obtížná cesta; o Africe slyšeti, nebo čísti - nespolehlivé zprávy
 • Agent - mnoho nabídek
 • Agent jím býti - delší dobu se nikomu s ničím nesvěřuj 8/40
 • Agrárník - užitek z namáhavé práce
 • Agrární poslanec - čest a sláva
 • Achátový kámen - smrtelná nemoc
 • Ajbišové thé vařiti - brzké onemocnění
 • Ajbišové thé píti - ulehčení v nemoci
 • Ajta křičeti - sklidíš posměch od mladší osoby 7/14/28
 • Akademie - prospěch
 • Akademický student - veselost
 • Akademika viděti - čest 36/73
 • Akademikem býti - bohatství 70
 • Akát - zoufalství
 • Akcie, akcionář, viz: podílník
 • Akcíz, viz: potravní daň
 • Aksamit bílý nebo barevný - pozvání do zábavy
 • Aksamitové šaty šíti - dobrý výdělek; je kupovati - velké vydání; do nich se oblékati - zbohatnutí
 • Akta jakkákoliv nositi, nebo prohlížeti - namáhavá práce
 • Akvárium - upadneš v bídu a soužení 18
 • Akvárium - neštěstí vodou způsobené
 • Alabastrové věci viděti - dobré znamení; rozbíti je - nemilá nehoda
 • Albinos (bělák) - neduživost a slabost
 • Album - příjemný dar
 • Alej viděti, v ní se procházeti - příjemný dar
 • Alfabeta, viz: abeceda
 • Alchimista (zlatoděj) - podvod
 • Alkovna - útulný příbytek
 • Almandin kámen - radost
 • Almara prázdná - chudoba; plná - bohatství
 • Almaru kupovati - svatba v rodině; prodávati - žalost v rodině; almaru dělati - pohřeb v rodině; viděti neb sunouti - různice s manželkou 5/34
 • Almužnu bráti - poníženi, zhoršení poměrů 11/69
 • Almužnu udíleti - štěstí
 • Almužny se doprošovati - velká nouze
 • Aloe (rostlina) - dlouhý věk
 • Aloisem se nazývati - blízká osoba Tě znectí 3/16
 • Alpy viděti - marné přání
 • Alpy slézati - ohrožení života
 • Altánek - schůzka s milým, nebo s milou
 • Aluminium, viz: hliník
 • Alumna viděti - malá neshoda
 • Amazonku viděti - leknutí či neštěstí 71
 • Amazonkou býti - statečný čin
 • Amen! říkati, nebo slyšeti - konec nouzi a trápení
 • Ameriku viděti - nejisté štěstí; o ní slyšeti, nebo čísti - klamná zpráva; do Ameriky se chystati, nebo jeti - škoda; v Americe býti - starost změní se v radost
 • Ametyst - důvěra
 • Amnestie - nenadálé štěstí
 • Amoniak čichati, kupovati - uzdravení
 • Amora viděti - štěstí v lásce
 • Amputace - ztráta ruky, nebo nohy
 • Ananas viděti - zdar; trhati - smělost
 • Ananas jísti - dobré časy, nebo dobrá příhoda 9
 • Ancikrista přemáhati - dojdeš cíle, avšak po nebezpečích 8
 • Anděla viděti - nemocnému smrt, zdravému radost, vojínovi vítězství, povýšení, dítěti radostné mládí, panně ženicha, mládenci nevěstu, ženě narození syna, starým lidem lehké skonání

eblog.cz/wp-content/uploads/eblog.cz/1ivetta/ch029.jpg" alt="ch029">

 • Andělem býti - velké dustojenství, nebo tě překvapí potíže střevního rázu 16/50; s andělem rozmlouvati - dobré znamení, nebo naděje na tělesné rozkoše 12/45
 • Anděla slyšeti prozpěvovati "Gloria” - radostná událost
 • Andělaká nemoc - zdravé děti
 • Andělů sbor slyšeti nebo viděti - velká pocta
 • Angličtina viděti - šílenství, popletená hlava
 • Angličanku viděti - nadutost
 • Angrešt zelený - nemoc; zralý - zámožnost; jísti - znenadání pozván budeš 44
 • Antikvář - pomoc v nouzi
 • Antipyrin - bolest hlavy
 • Antoušek - věrnost
 • Anýz - stálé zdraví
 • Apatyka (lékárna) - brzká nemoc
 • Aplaus slyšeti, viz: potlesk
 • Apoštol - vyznamenání
 • Arab - nenadálá cesta
 • Arcibiskup - důležitá rozmluva
 • Arch papíru čistý - zklamání; pomazaný - mrzutost; černě zbarvený - zpráva o úmrtí dobrého přítele; arch papíru popsaný - nenadálá novina; arch papíru stříhati, nebo trhati - hněv, zlost
 • Archa Noemova - velká voda
 • Archanděla viděti - velké štěstí
 • Archiv - dobré studie, dobrý výdělek, nebo také znamená velkou ztrátu času 4/77/84
 • Archu úmluvi viděti - nestálost
 • Aréna - veselost
 • Arest (vězení) viděti, neb v něm býti - starost a bída, později však radost 3/12/25
 • Ariston míti, nebo slyšet hráti - radost
 • Arkýř viděti, v něm seděti - bezstarostnost
 • Armáda v míru - veselost
 • Armáda ve válce - soužení
 • Armáda na pochodu - rychlá novina, nebo také buď velmi ostražitý 73
 • Armádu pobitou viděti - smrt
 • Arnika - krvavý úraz
 • Arsenál, viz: zbrojnice
 • Arsenik užívati - uzdravení; jej kupovati - nebezpečí; koním je dávati - smrt
 • Artyčoky jísti - nemoc z jídla
 • Asistenta v nemoci viděti - neduh
 • Aspirin užívati - žaludeční choroba
 • Astry viděti - hoře; trhati - pohřeb
 • Assent (odvod) k němu jíti - leknutí
 • Ašanty viděti - strach
 • Atlas zeměpisný viděti, kupovati - cesta; jej prodávati - nedostatek
 • Atlas na šaty viděti, kupovati - radovánky; atlas měřiti, prodávati - zisk; atlasové šaty šíti - obdržíš dobré zaměstnání
 • Atleta viděti - rvačka; s ním se potýkati - úraz
 • Audience - velké štěstí; udíleti - mnoho řečí pro nic 6/21
 • Automobil viděti stojící - nejistota; prudce jedoucí - rychlá novina; automobilem přejetého viděti - žalost; automobil překocený, nebo rozbitý - zkáza rodiny, nebo podniku; v automobilu seděti - pozor na úraz!; v automobilu jeti - dosáhneš, po čem toužíš
 • Ave Maria slyšeti - nespavost
 • Aviatika viděti - povýšení; aviatikem býti - velké nebezpečí

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Související články

žádné články nebyly nenalezeny

Komentáře