"C"

3. květen 2010 | 20.06 |
› 

 • Cavyky milostné dělati - úraz 12
 • Cáry viděti na sobě míti - velká bída
 • Cedr (strom) viděti - utrpení, nebo také povýšení 4/10/12/90 cedrové ovoce trhati, jísti - velká bolest; cedrové listy trhati - uštknutí hadem, nebo včelou 75
 • Cediti - slzy
 • Cedník - opatrnost při jídle
 • Ceduli nalepovati - změníš svůj stav 29/39/73
 • Cedulka zástavní - nouze

girl

 • Cech - v cechu býti - společnost
 • Cejchy čosté - dobré znamení; cejchy roztrhané, špinavé - špatné znamení
 • Cejchovati - zabránění podvodu
 • Cela - ztráta svobody spíše v podobě těžkostí s hašteřivou manželkou 6
 • Celer sázeti, kopati - pohřeb; celer jísti - tajná nemoc, nebo také značí, že tvá (milenka), nebo choť otěhotní 3
 • Celnici obcháízeti -úskok
 • Celník - opatrnost
 • Celovati dítě - nevinná radost; celovati dívku - zamilování; celovati milenku - smíření nepřítele, ale také značí starosti 8/50; celovati mladíka, muže - láska; celovati vlastní manželku, manžela - věrnost; celovati cizího muže, cizí ženu - nevěra; celovati bábu - mrzutost; celovati dědka - zlost;

  > celovati přítele, přítelkyné - smíření, nebo také hojný užitek 26/30; celovati čerta - omyl, nebo také pěkné nadělení 23; celovati anděla - radost; celovati květinu, nebo nějakou věc - žádný prospěch; celovati zvíře - nebezpečí nákazy; celovati kata - budeš od cizího člověka obdarován 13/90; celovati ponocného - oplétání s úřady 75/81; celovati studený kámen - pohřeb 23/90; žhavé železo - úraz 13/86

 • Cello (čelo) viděti - taneční zábava; na cello hráti - veselost
 • Celta (stan) - výlet; v něm se nacházeti - zdraví býti
 • Celulosové věci viděti - znamená přátelství nestálé; celulosu hořeti viděti - zrušení důvěrného poměru
 • Cement - trvalá láska, ale také nesnáze a úřady 32
 • Cemr - hádka; cemr jísti - nemoc z rozčílení
 • Ceník - dobrá koupě; ceník roztržený - nezdařený obchod, nezdařená firma - podnik
 • Cenu na zboží viděti - láce; cenu na zboží psáti - důvěra v poctivost
 • Cent mouky - velké štěstí; cent uhlí - požár; cent masa - těžká nemoc
 • Centimetrem měřiti - zdlouhavá práce,  zdlouhavé uzdravování se z nemoci
 • Centimy (francouské peníze) - blahobyt
 • Centýř nositi - potlačení 26
 • Censor - přísnost
 • Censura - správné jednání
 • Cep - práce; cepem mlátiti - hojná úroda; vidět cepem mlátiti - za zlobivého muže se vdáti 44
 • Cepelin viz: aeroplán
 • Ceremonie církevní - důvěra
 • Cereviska (buršácká slepice) - nezřízený život
 • Certifikát - důležitá listina
 • Cervulát viz: buřty
 • Césara viděti - konec moci; Césarem býti - pýcha
 • Cesta kamenitá, bahnitá - mnohé překážky; cesta rovná, ujetá - dojdeš hladce cíle; cesta ohrazená z obou stran - opatrnost; cesta zahrazená, uzavřená (šperovaná) - zanech svého počínání!; cestou blátivou jíti - zármutek 22/59; cesta plná jam - nebezpečí; cesta tmavá - zlé znamení
 • Cestář - všechno se srovná
 • Cestovatel - zvíš mnoho příjemného
 • Cestovatelka - nespolehlivé zprávy
 • Cestovati sám - budeš opuštěn; cestovati s mužem - nic ti nehrozí; cestovati se ženou - nepříjemnosti; cestovati se společností - veselost, nebo také značí, že se dostaneš do cizích řečí 16/38; cestovati po vlasti - útulná domácnost; cestovati cízími zeměmi - útrapy
 • Cibulář - bude volán doktor
 • Cibule zelená shnilá - žaludeční neduh
 • Cibuli krájeti - pláč; cibuli jísti - bolesti v ústech, nebo také oponování velkomyslných nepřátel 27/65
 • Cicvárové semínko - střevní neduh
 • Cicero viz: průvodce cizinců
 • Cicerona čísti - studie
 • Cíditi boty - viz: boty
 • Cifru nějakou viděti - výhra; cifru psáti - dluhy; cifru smazati - vyrovnání dluhů
 • Ciferník na hodinkách - změna povolání; ciferník na věži - změna stavu
 • Cigareta - plicní neduh
 • Cigáro viz: doutník
 • Cihelna - bez přístřeší
 • Cihlář - vítaná návštěva
 • Cihlu viděti - malý užitek; cihly podávati na stavbě - těžká práce; cihla rozbitá - manželský rozvod; cihlu padající viděti - nehoda; cihly dělati nebo páliti viděti - vydání peněz 18/5
 • Cichórii kupovati, prodávati - najdeš náhradu; cichórii vařiti - chudoba
 • Cikána viděti - krádež; cikána honiti - vypátráš domácího zloděje; s cikánem zápasiti - nebezpečí
 • Cikáně - žebrota
 • Cikánku smějící se viděti - faleš, nebo také nepředvídaná žalost v rodině 21/37; cikánku objímati - ztráta; cikánku z ruky hádající viděti - hádka; cikánku týrati - nesváry v příbuzenstvu; cikánku obdarovati - pomůžeš nehodnému; cikánku starou viděti - dlouhý věk; cikánka s dítětem - starost; cikánku s cikánem - dvojí škoda v jednom dni
 • Cikánský tábor - toulky
 • Cíl na závodišti viděti - nejistota
 • Cíle dojíti - zdar
 • Cimbál - zasnoubení
 • Cimbuří hradní - buď opatrný!
 • Cinkání slyšeti, nebo cinkati - veselá společnost
 • Cinkový plech, nádoba - tvůj nynější stav se dlouho nezmění
 • Cink na oku míti - viz: zákal, jinak špatné vyhlídky 4
 • Cín viděti, kupovati, prodávati - zisk
 • Cínové nádobí - hojnost
 • Cíp na šátku, nebo oděvu - vyjde pravda na povrch
 • Cirkulář - viz: oběžník
 • Cirkus - poplašná zpráva
 • Cisterna - zkáza
 • Císaře viděti, nebo s ním mluviti - zisk 49
 • Citeru hrát slyšeti - nepokoj; na coteru hráti - pilná práce; citeru viděti - touha
 • Citovati duchy - marná snaha
 • Citrín kámen viděti - vzbouření
 • Citrón viděti - zlé znamení; citrón vymačkaný - hubenost; citrón vymačkaný upotřebiti - dobré usazení v cizí zemi 12;  citrón shnilý - kožní choroba; citrón jísti -úšklebky
 • Cizinec - budeš blouditi, nebo také směšná domýšlivost 2/23
 • Cizinka - samá lež
 • Cizina: do ciziny se chystati - dlouhé přípravy; v cizině býti - vzpomínky na domov; v cizině se dobře míti - nevděk
 • Cizoložník, cizoložnice - rozvod
 • Cizoložství prováděné za dne - dběj, aby chmatem nebylo podlomené tvé zdraví 38; prováděné v noci - nebezpečí ohně 15/20
 • Clo platiti - velká útrata
 • Cmrndati tekutinu - ocitneš se močových těžkostech 31
 • Cop viděti - zápletky, nebo také milovati staré věci 32/55; cop zaplétati - vyšetřování; cop rozplétati - soud; cop falešný nositi - podvod a klam; za cop tahati - zlomyslnost
 • Crkot vody slyšeti - někoho opláčeš
 • Ctnostným býti - velké přemáhání
 • Cudnost - nevinná známost
 • Cucati cíp duchny, či jiný předmět - dbej, aby tě chlípnost nezavedla 24
 • Cuchati vlasy - rozhárané poměry; kadeře něžně dívce - nadějě na potěšení 5/27; cuchati vlasy stařeně - dlouhé jednání 8
 • Cukernatění - šťastná zvěst 40
 • Cukr viděti - vášnivá láska; cukr sekati - loučení milenců; cukr jísti - splnění milostné touhy
 • Cukrář - dobrý přítel
 • Cukrářský krám - dobré živobytí
 • Cukrem drobným sypati - roztržitost
 • Cukrkandl - viz: kandys
 • Cukrovar - velký výdělek
 • Cukrovinky - blahobyt
 • Cukrovku (řepu) sázeti - úroda; jí dobývati - neúroda
 • Cukrovou vodu píti - onemocnění cukrovkou
 • Cvičení tělocvičné, vojenské - velký křik, svár 3
 • Cvoček do boty zatloukati - šetření, nebo také mrzutost 10; cvoček z boty vypadnuvší - nepatrná škoda; cvoček do nohy zaražený - přistižený při nevěře
 • Cvrčka viděti, chytati - zahálka; cvrčka slyšeti - někdo o tobě špatně mluví, nebo také vyjdeš z podezření 37
 • Cyankáli viděti - zoufalství; cyankáli píti - smrt; ciankáli někomu dávati - žalář
 • Cyklista - rychlá novina
 • Cylindr lampy čištiti, viděti - pátrání po utrhači na cti; cylindr rozbíti - zlý úmysl se zmaří
 • Cylindr na hlavě nositi - přátelé tě opustí; vidět jiného nositi - štěstí 4

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře