Osud podle čísel

13. duben 2010 | 15.11 |

Často se ráno po probuzení sami sebe ptáme, jaký bude dnešní den. Připomínáme si, co musíme, nebo, co chceme zařídit, čeká nás nějaké závažné rozhodnutí.
Stará číselná věda - numerologie - pamatuje ve své jedné oblasti i na tzv. čísla dní, která nám napomohou zjistit dispozice, které ten, či onen den nabízí. Výpočet čísla toho kterého dne a jeho vibračního vlivu je jednoduchý. Sečteme všechny číslice celého data dne, který nás zajímá. Můžeme jít do minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
kukiko21805381-35
Například vezmeme datum  28. 11. 1990 a provedeme součet jednotlivých číslic: 2+8+1+1+9+9+0=31. Toto číslo - výsledek - opět rozložíme na jednotlivá čísla a jejich hodnoty sečteme: 3+1=4. Docházíme k závěru, že 28. listopadu 1990 má vibrační číslo 4.
Připomínám, že klasická numerologie pracuje s čísly od 1 do 9, proto vícemístná čísla opět rozkládáme a jejich hodnoty sčítáme, abychom se dostali k číslu základní řady.

Charakteristiky jednotlivých vibračních čísel dnů:

Vibrační číslo 1: Den znamenající postup, pevný cíl a jednotnost.
Vibrační číslo 2:Den plný nerozhodnosti, avšak také den klidný a vyrovnaný.
Vibrační číslo 3: Den plný práce, rychlého vývoje a činnosti.
Vibrační číslo 4: Den jednotvárné práce.
Vibrační číslo 5: Den plný vzrušení a překvapení.
Vibrační číslo 6: Den Den, kdy vykonáme mnoho práce za harmonických okolností.
Vibrační číslo 7: Ponurý den plný hlubokého přemýšlení.
Vibrační číslo 8: Den podnikání a zařizování.
Vibrační číslo 9: Den silných činnů.
Nyní víme, jakou má ten který den vibraci a co můžeme očekávat, na jaké komplikace se musíme připravit, nebo jej vhodně využít.
Svojí vibraci má také každý den v týdnu. Toto vibrační číslo je však podružné a méně důležité. Význam má pouze v případě, že se shoduje s vibračním číslem zjištěným podle data. Potom se vliv a charakter dne v uvedeném smyslu ještě více umocňuje. K tomu stačí vědět, že:
pondělí - má vibraci dvojky a devítky
úterý - má vibraci trojky
středa - má vibraci čtyřky
čtvrtek - má vibraci pětky
pátek - má vibraci šestky
sobota - má vibraci sedmičky
neděle - má vibraci jedničky a osmičky
Tato část je velice jednoduchá. Nicméně, nemůžeme předpokládat, že všichni lidé budou mít v ten který den úplně stejné předpoklady a výsledky, že například všichni budeme mít v den s vibrací čísla 8 úspěchy v obchodní činnosti při získávání hmotných statků či finančních prostředků. Pro přesnost je třeba provést mnohá další srovnání a kombinace, které nám pak již přímo specifikují předpoklady konkrétního jedince.

obrazek000022

Každý, kdo chce využít numerologii, si v prvé řadě musí vypočítat svá vlastní vibrační čísla. Jedná se o vibrační číslo narození, které se doporučuje v této souvislosti používat především, protože je neměnné a provází člověka po celý jeho život.
Vibrační číslo člověka podle data narození zjistíme stejným způsobem jako vibrační číslo dne. To znamená, že datum narození rozložíme na jednotlivé číslice a jejich hodnoty sečteme. Vzniklý součet opět rozložíme a sečteme až dojdeme k základní hodnotě 1-9. Pro názornost uvádíme velice zestručněné a zjednodušené charakteristiky člověka odpovídajícího jeho základním vibračním vlivům:
1 - Útočnost, činorodost, ctižádost, síla osobnoti.
2 - Protiklady a zároveň rovnováha, kontrast, diplomacie.
3 - Vlohy, obratnost, veselost.
4 - Pevnost, vytrvalost, usilovnost.
5 - Dobrodružnost, lehkomyslnost, zkušenost, talent, cestování.
6 - Spolehlivost, schopnosti, založení pro rodinu.
7 - Záhadnost, vědychtivost, nestálost, vliv temných sil.
8 - Hmotný úspěch, cílevědomost, důslednost.
9 - Všeobecný vliv, rozlet, úspěšnost.
Pro srovnání s vibračním číslem dne, o kterém jsme hovořili. je velmi dobré používat pro srovnání právě vibrační čísla narození, sledovat, zda tyto čísla k sobě ladí, doplňují se, nebo naopak si odporují a vylučují se - o tom bude pojednáno v závěru.
Vzhledem k tomu, že se člověk během života mění a vyvíjí, doporučujeme pro naší potřebu využít také propočtu, který se používá jako základ pro sestavení Pythagorovy tabulky. Tento propočet vychází z původního součtu všech čísel obsažených v datu narození. Například člověk narozený 4.11.1949 (sčítáme: 4+1+1+1+9+4+9=29, dále 2+9=11, 1+1=2) Nyní si vezmeme výsledek sčítání rozloženého data narození, tj. číslo 29. Toto číslo nám značí věk člověka, během kteéhobude výrazně po vlivem zjištěné vibrce - čísla 2. To znamená, že tento člověk bude do 29 let pod vlivem vibrace čísla 2. (Ve 29 letech y měl prožít nějaký významný životní zlom, kladný, či záporný) Jak to s ním bude vypadat dále zjistíme následujícím propočtem:
Vezmeme prní číslici datanarození (vnašem případě se jedná o číslo 4 - pokud se někdo naroil např. 26 - budem brát v úvahu první číslici, tj. 2) tuto číslici znásobíme dvěma (2×4=8) a odečtme jí od prvního kompletníh součtu data narození - v našem případě od čísla 29.
(29-8=21), Číslo 2 opět rozložímena číslice a sečteme 2+1=3. Z toho vyplývá, že tento člověk bude žít daších 21 let podvliem vibrace čísla 3. V věu 50 let by měl projít dalím významným životním zlomem. Došli jsme tedy k ávru, že náš člověk byl do svých 29 let ovlivněn vibrac čísla 2 a v dalším svém žoě čísla 3, které může vzhledem ki většéí průbojnosti i převážianabýt vrchu.

kukiko21805381-33

Stručný přehled vztahů vibračních čísel

Číslo 1 má mocný, ale omezený vliv na kombinaci s další jedničkou. Ve spojení s dvojkou vyvolává nepříjemnosti, ve spojení s trojkou působí spíše blahodárně, číslo čtyři posiluje, na číslo pět působí příznivě, ale bez větších výsledků, ve vztahu k číslu šest je sice dobré, ale ne zcela pochopené. Kombinace čísla jedna s číslem sedm je nepříznivá. S číslem osm znamená velké posílení, číslem devět je pohlceno.
Číslo 2 má na jedničku dobrý zmírňující vliv, ke dvojce je slabé, na číslo 3 působí velmi nepatrně, je součástí čísla čtyři a je mu prospěšné. Číslo 2 je v rozporu s číslem 5, je prospěšné číslu šest, ale je jim snadno pohlceno. Neposiluje číslo 7, pro osmičku je jen nepatrně důležité. Je v souladu s číslem devět, ale zeslabuje jej.
Číslo 3 dávý jedničce větší šíři. Je-li správně pochopeno, podporuje průbojnost čísla dvě. Na trojku působí příznivě, číslu čtyři pomáhá. Příznivě působí na číslo pět a šest. V určitých bodech se shoduje s číslem sedm. Číslu osm má snahu odporovat, s číslem devět se velmi shoduje.
Číslo 4 podněcuje vývoj čísel jedna, osm a devět. Číslo dvě brzdí. Číslu tři dodává potřebné síly, vůči čtyřce působí neohrabaně. Číslu pět by chtělo pomáhat, bývá však odmítnuto. Na číslo šest působí nepříznivě, brání vývoji číslo sedm.
Číslo 5 posiluje schopnosti čísla jedna, podněcuje číslo dvě k nesmyslné činnosti, pro čísla tři a devět má velkou cenu. Číslu čtyři působí nesnáze, číslo pět posiluje, ale bezúčelně. Číslo šest oživuje, u čísla sedm podporuje nejméně žádoucí rysy, u čísla osm porušuje rovnováhu.
Číslo 6 má dobrý vliv na čísla jedna, tři a osm. Číslu dvě pomáhá, číslu čtyři přináší spokojenost a však brzdí jeho představivost. Mírní hořečnou činnost čísla pět, se šestkou je v mírném souladu. Pomáhá k vývoji číslu sedm a devět.
Číslo 7 prohlubuje číslo jedna, ale nepřispívá k jeho šíři. Podporuje představivost, ale ne činorodost čísla dvě. Pro číslo tři má nesmírnou cenu, číslo čtyři přináší štěstí. Na čísla pět a šest má nejasný vliv. K sedmičce má melancholický a neblahý vztah, číslu osm může být v případě pochopení nápomocno. Číslu devět je prospěšné, je jim však snadno pohlceno.
Číslo 8 podporuje sílu čísla jedna, ale tlumí jeho svědomí. Podporuje hmotnou moc čísel dvě a čtyři. Na čísla tři a pět působí pochybně, ale někdy užitečně. Pro číslo šest je bezcené, číslu sedm chce pomáhat, ale zřítka je správně chápáno. Pro osmičku je v sobě příliš uzavřené, devítce poskytuje veliké možnosti úspěchu.
Číslo 9 působí příznivě na číslo jedna, zpevňuje číslo dvě, ale je mu příliš podobno. Nesmírně podporuje činorodost čísel tři a čtyři. Příznivý, ale nikoli trvalý vliv, má na číslo pět. Číslu šest nesmírně pomáhá, zmírňuje melancholii čísla sedm, ale zvlášť je neoživuje. Číslu osm dadává inspiraci a sílu, vůči číslu devět je silné, ale sleduje odlišné cíle.
A nyní již máme všechny potřebné informace a můžeme přistoupit ke srovnávání. Například takto, v našem případě uvedený člověk narozený 4.11.1949 je nyní pod vibrací čísla 3. Očekáváme u něj určité vlohy, i umělecké, obratnost a optimismus. Ve dnech, které mají vibrační čísla 1 dochází k blahodárnému působení ve spojení s trojkou (viz přehled vztahů vibračních čísel) a znamená to, že by mělo jít o den úspěšný, který bude naplněn rychlým vývojem a činnosti.
kukiko21805381-32
Naší takto provedenou prognózu můžeme samozřejmě porovnávat se skutečností. Potom člověk zjistí určité podrobnosti, které se ve dnech s určitou vibrací opakují, zjistí dny, které jsou pro něho osobně šťastné dny, kdy mu nastávají potíže a problémy. Po určitém čase si bude schopen hned ráno například říci, dnešní den pro pro mě není příznivý a nebude zklamán a překvapen, když se mu něco nepodaří.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1.83 (6x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře